Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Miljötillsyn

Den som bedriver en verksamhet som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller för miljön är skyldig att följa miljöbalkens regler. Kontrollen att reglerna följs görs av tillsynsmyndigheten. Det finns många tillsynsmyndigheter som har tillsynen över olika delar av miljöbalkens regler. Det allra vanligaste vad gäller miljöfarlig verksamhet (modellflygfält) är att kommunens nämnd för miljöfrågor är tillsynsmyndighet. Miljökontor, Bygg- och miljökontor, Miljöförvaltning är några vanliga benämningar på vad kommunens nämnd för miljöfrågor.

I tillsynsmyndighetens skyldigheter ingår att se till att miljöbalkens regler efterlevs genom bl a rådgivning om miljöbestämmelser, förelägganden och förbud samt att åtals anmäla misstänkta brott mot miljöbalkens regler.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt