Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Batterier/ackpaket

Den vanligaste formen av modellflyg är radiostyrda modeller. Radioutrustningen innehåller elektronik och komponenter som skall återvinnas. Hanteringen av modellflygkomponenter skiljer sig inte från hantering av elektronik som finns runt omkring oss i vårt vardagliga liv.

Radioutrustningen drivs av batterier, oftast laddbara och i de flesta fall nickel-metallhydridbatterier (NiMH).

I elmodeller förekommer nickel-kadmiumbatterier (NiCd) som är uppladdningsbara. Kadmium är ett giftigt och miljöfarligt ämne vars användning begränsats kraftigt genom miljölagstiftningen. Trenden inom eldrivet flyg är mot användning av litium-polymerbatterier (Lipo). Kortfattat är Lipobatterier bättre än NiMH-batterier som i sin tur är bättre än de miljöfarliga NiCd-batterierna.

Alla batterier ska samlas in.

Sedan den 1 januari 1998 gäller Batteriförordningen i Sverige. Syftet är förhindra utsläpp av giftiga tungmetaller som kadmium, kvicksilver och bly från uttjänta batterier. Därför ska alla batterier, inklusive batterier som används inom modellflyget, samlas in. Tungmetallerna kan skada både människors hälsa och miljön, t ex djur, om de släpps ut. Batterierna måste samlas in separat för att kunna hantera de farliga metallerna som ingår i batterierna.

Konsumenterna har ansvaret för att lämna in batterierna de använt. Kommunen har ansvaret för att det finns insamlingssystem för batterier och för att miljöfarliga batterier sorteras ut och sänds till särskilda anläggningar. Butikerna har ansvar för att informera konsumenterna om var de kan lämna sina kasserade batterier. Butiker som säljer varor med inbyggda batterier är dessutom skyldiga att ta emot sådana varor när de kasseras av konsumenten. Då måste butiken se till att batterierna förs till en insamlingsplats. Inbyggda batterier finns i väldigt många apparater och varor där vi inte alltid tänker på det, t ex i eltandborstar, hushållsapparater, verktyg mm. Modellflygets radioutrustning kan innehålla inbyggda batterier. Modellflygaren ska lämna sina inbyggda batterier till butiken och lösa batterier i batteriholkar som brukar finnas vid förpackningsinsamlingens insamlingsställen (för konservburkar, mjölkförpackningar och andra förpackningsslag). På kommunens återvinningscentral kan både inbyggda batterier och lösa batterier lämnas. De inbyggda batterierna lämnas då, med den apparat de är inbyggda i, till elektronikskrotet.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt