Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Klubbens miljöarbete - sätt att gå framåt

Att ta hand om sina miljöaspekter är vars och ens ansvar.

Genom att agera miljövänligt får klubben ofta positivt gensvar och det gör bra PR för modellflyget. Positivt gensvar kan ge bättre relation med grannar, kommunen och bättre samarbete med andra grupper som använder samma platser som modellflygare för sin verksamhet. I vissa fall kan nyttan vara ekonomisk, t ex att det blir lättare att hitta samarbetspartners.

För att göra förändringar eller för att kunna minska verksamhetens miljöpåverkan måste klubben först gå igenom sin verksamhet. Vilka är de mest betydande miljöaspekterna för vår klubb?

  • kemikaliehantering
  • motorljud
  • flygstället
  • någonting annat?

Sedan kan man identifiera vad som kan göras för att minska miljöpåverkan.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt