Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Miljöarbete

Miljö- och klimatpolicy

När en klubb söker kommunala bidrag kommer oftast frågan om klubben har någon officiell miljö och klimatpolicy.

En sådan policy skriver naturligtvis klubben själv utifrån de möjligheter och förutsättningar man skall leva upp till.

Förslag miljöpolicy:

Klubben skall utveckla ett systematiskt, långsiktigt och förebyggande miljöarbete som söker ständiga förbättringar för att minska modellflyget miljöpåverkan.

I miljöarbetet skall lagar, förordningar och övriga myndighetsanvisningar utgöra en miniminivå.

Medlemmarna i klubben skall känna till klubbens miljöarbete och stödja detta.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-28

Författare: Lars Ekstedt