Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Anläggningar och transporter

Klubben kan enkelt göra en bra insats med sin avfallshantering. En plan för källsortering och hantering av avfall på medellflygfältet kan lätt göras med information från t ex www.sopor.nu Länk till annan webbplats. eller kommunens miljökontor. Nedan finns ett exempel på en källsorteringsplan som har modifierats från en mall som Smålands Fallskärmsklubb har tagit fram.

Det används också energi i klubblokaler. Med bra planering kan energiförbrukningen minskas.

Luftvärmepump för lokaler uppvärmda med direktverkande el?

Timer på belysning?

Transporter

Transporter till och från flygfälten är svåra att minska om man ska ta med sig sin utrustning. En miljövänlig åtgärd är dock att uppmuntra till samåkning och kommunala transportmedel om dessa är tillgängliga.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt