Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Evenemang

Större evenemang har sina särskilda förutsättningar som följd av att det kommer fler modellflygare. Miljöcertifiering eller diplomering kan hjälpa till att strukturera arbetet runt miljöaspekterna. Två exempel på organisationer som certifierar evenemang är Håll Sverige Rent och Riksidrottsförbundet. Håll Sverige Rent använder ett antal kriteriefrågor för miljödiplomering av arrangemang. Kriterierna behandlar bl a områden som transporter, inköp avfallshantering och internt miljöarbete. Miljödiplomering via Håll Sverige Rent innebär en kostnad. Storleken på kostnaden beror på arrangemangets storlek. Mer information på www.hsr.se Länk till annan webbplats..

Riksidrottsförbundet har ett eget miljöcertifieringssystem för föreningar och arrangemang. Arrangemanget ska ha en handlingsplan som beskriver hur miljöaspekterna kommer att skötas. Certifieringen innebär inga kostnader. Mer information på www.rf.se Länk till annan webbplats..

Även om man inte vill certifiera/diplomera ett evenemang är de ovannämnda organisationernas kriterielistor en bra hjälp i arbetet! Det är bra att ha en miljöansvarig som kan leda arbetet och bistå organisationen med miljökompetens.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt