Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Material inom modellflyget

De olika materialen som används inom modellflyget har också sin miljöpåverkan. Här behandlas kort de olika bygg- och beklädnadsmaterialen, kemikalier och bränsle.

Bygg- och beklädnadsmaterial

Modellflygare använder ett brett sortiment av material för sina modeller,

tex träprodukter (balsa, plywood mm), metall (aluminium, metalltråd, bly

för vikt), glasfiber, kolfiber, kevlar (polyamid), mylar (polyesterfilm) och andra produkter av plast (plastfilm, plastfolie).

Vissa av dessa material ska hanteras på ett speciellt sätt eftersom de räknas som farligt avfall när de är förbrukade. Material som mylar, kevlar, bly och silikon skall lämnas till kommunens återvinningscentral. Plaster kan lämnas till kommunens återvinningscentral. Små mängder kan man lägga i soppåsen. Metall lämnas också till återvinningscentralen.

Kemikalieanvändning

Under bygget av modellflygplan används allehanda färger, lack och limmer som säljs under många olika handelsnamn. Färger, lack och lim innehåller ofta starka ämnen som kan påverka både piloten och omgivningen. En del av ämnena är direkt hälsofarliga, brandfarliga eller explosiva. Kemiska produkter som innehåller farliga ämnen och som säljs i detaljhandeln (ej för yrkesmässigt bruk) ska vara märkta med farosymboler.

Märkning: bör vara nya märkningen.

Hälsofarliga ämnen kan man få i sig tex genom:

  • Inandning
  • Hudkontakt
  • Via inandning av slipdamm
  • Via inandning av aerosoler från spraymålning
  • Förtäring

I färger, lack och lim förekommer lösningsmedel, t ex toluen. Dessa är flyktiga och fettlösliga kemikalier. Lösningsmedlens flyktighet betyder att de lätt når höga koncentrationer i luften, t ex vid målning av modellflygplan. Särskilt vid sprutmålning och i trånga, dåligt ventilerade lokaler. Man kan också få i sig farliga ämnen när man slipar modellflygplanens delar.

De produkter som säljs idag kan ha varningstexter såsom ”undvik hudkontakt”, ”andas inte in dammet” eller ”irriterar ögonen”.

Att undvika exponering av farliga ämnen

Var intresserad av vad du köper. Kontrollera vilken information som finns tillgänglig. Det är bra att veta ämnenas egenskaper och hur de ska hanteras. Information om ämnet berättar för dig vilka skyddsåtgärder som ska vidtas, t ex att ha bra ventilation i lokalen, att använda gummihandskar (som finns i engångsvarianter också men alla tål inte lösningsmedel) eller att man ska ha på sig skyddsglasögon.

Det enklaste sättet att få information om ämnena är att titta på förpackningen eller fråga försäljaren. Tyvärr finns det ofta mycket lite

fakta på förpackningen. Men även om man inte ser vilka kemikalier som ingår ser man oftast på varningstexten att farliga ämnen ingår. Det bästa är naturligtvis att välja en mindre farlig produkt om möjligt. Kom också ihåg att ämnen kan ha samverkande effekter.

Köp inte mer än vad du behöver

Lack-, lim- och färgrester ska inte kastas i soppåsen för vanliga sopor. Rester av lack, målarfärg lim som innehåller giftiga ämnen är farligt avfall. Farligt avfall ska sorteras ut från annat avfall och tas med till kommunens miljöstation för farligt avfall. Det enklaste är om klubben har ett enkelt källsorteringssystem för farligt avfall, metall, papper och annat samt någon i klubben som är ansvarig för att sköta miljöstationen.

Fråga kommunen var närmaste miljöstation finns.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt