Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Andra miljömyndigheter

Länsstyrelsen arbetar med prövning och tillsyn av större tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och med tillsyn över vattenverksamheter och med tillsyn över åtgärder som kan leda tillväsentlig ändring av naturmiljön. Länsstyrelsen ger också tillsynsvägledning till kommunens nämnd för miljöfrågor och är överprövande instans för kommunernas tillsynsbeslut.

Mark- och miljödomstolen finns i Umeå, Östersund, Stockholm, Växjö och Vänersborg. De tillståndsprövar större tillståndspliktiga verksamheter och vattenverksamheter. De är överprövande instans för kommunens och länsstyrelsens beslut. Miljööverdomstolen är den högsta instansen för de flesta tillsynsbeslut. De är även överprövande instans i mål som startar i Mark- och miljödomstolen.

Naturvårdsverket är central myndighet för miljöfrågor. Verket har föreskriftsrätt och utfärdar föreskrifter bl a för miljöfarlig verksamhet. Det publicerar även Allmänna Råd handböcker till hjälp att uttolka olika bestämmelser. På Naturvårdsverkets hemsida finns föreskrifter, allmänna råd och handböcker tillgängliga.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt