Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Att ta emot bullerklagomål

För de flesta människor är det ett ganska stort steg att ringa och klaga på något. Den som ringer och klagar har ofta retat sig på företeelsen en längre tid och sedan inträffar något som får bägaren att rinna över. Den klagande kan därför vara ganska upprörd när han eller hon ringer.

Det är därför viktigt att tala lugnt och sakligt för att få personen som ringer att inse att man tar problemet på allvar. Ett klagomålssamtal bör vara minst fen minuter långt och sluta i konstruktiv anda. Det är mycket viktigt att den klagande känner att samtalet resulterar i någonting och att någon har lyssnat. Det kan innebära att den klagande inte går vidare med sitt klagomål till tillsynsmyndigheten (miljökontoret).

Om den klagande däremot fått en känsla av att han inte tas på allvar är risken stor att man vänder sig till tillsynsmyndigheten. Den som ringer behöver ofta prata av sig. Därför är det viktigt att alla i organisationen känner till denna policy och kan fullfölja samtalet enligt checklistan nedan. Dokumentera punkterna och vad som sagts till en klagomålsblankett. Dokumentation är viktig för att ge underlag om t ex vilka områden man ska undvika att flyga i, vilka tider man ska undvika att flyga på och vilka modeller som stör mest.

Erfarenheten visar att de bästa lösningarna finns på de ställen som tagit bullerproblemen seriöst från början. Ta klagomålen på allvar! Den som ringer är störd av vår verksamhet.

Checklista bullerklagomål

  1. Presentera dig. Var vänlig och förstående
  2. Tala sakligt och lugnt även om personen är upprörd
  3. Fråga var den klagande är störd. Är det i hemmet?
  4. Fråga vad som stör mest
  5. Har den klagande någon uppfattning vilken typ av flygplan/helikopter som stör mest?
  6. Vad gör modellen när den stör mest? Startar, landar, håvrar?
  7. När sker störningarna? Störs alltid modellflyget eller är det t ex vid vissa väderlekar?
  8. Fråga om den klagande uppmärksammat störningarna tidigare eller om det bara är idag.
  9. Fråga om det är OK att ta kontaktuppgifter så som telefon eller e-post för återkoppling.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt