Gå till innehåll
Sveriges Modellflygförbund
Sveriges Modellflygförbund

Informatonskällor

SMFF bedriver miljöarbete i egen regi och har en utnämnd miljöansvarig.

Flygsportförbundet (FSF) bedriver miljöarbete och har som syfte att samordna arbetet så att klubbarna eller flygsportgrenarna inte behöver göra dubbelarbete.

En bra informationskälla är Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.. Där hittar man mycket information om gällande lagstiftning angående miljö, remissförslag och pågående arbete inom miljöområdet.

Information om lagstiftning finns också på Rättsnätet, www.notisum.se Länk till annan webbplats.. Där finns lagar, förarbeten, myndighetsnormer, rättsfallsregister, domar mm. Rättsnätet är både en gratistjänst och en avgiftsbelagd abonnemangstjänst för de som behöver löpande information.

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottens centralorganisation som också har påbörjat arbete med idrott och miljöfrågor. RF har en s k idrottens referensgrupp i miljöfrågor som har tagit fram Idrottens miljöhandbok vilken innehåller många goda tips och idéer. Handboken kan laddas ner från RF`s hemsida www.rf.se Länk till annan webbplats..

Den som är närmast modellflygklubben är kommunens miljöförvaltning/miljökontor. Där får man information och där kan man informera kommunens tjänstemän om klubbens verksamhet.

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Lars Ekstedt