Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Utbildning genom folkbildning

Senast uppdaterad: 2023-12-06

Utbildning och folkbildning i den svenska idrottsrörelsen genomförs i studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationer. Idrottskonsulenterna i ditt RF-SISU distrikt har i uppgift att arbeta nära föreningarna för att ge stöd i utvecklingsarbetet. Folkbildning har i Sverige en lång tradition och historia och har fortfarande en nära, naturlig koppling till civilsamhället. En metod för lärande i en idrottsförening kan vara i form av så kallade lärgrupper som ni kan genomföra internt i föreningen.

https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/ledarskap/utbildnings-for-largruppsledare/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en lärgrupp

En flygsportförening behöver kunskap för hur själva föreningsarbetet bedrivs och hur utförandet av träning/tävling genomförs. Kunskap om, tävlingsmaterial och tävlingsregler är sådant som varje tävlande behöver ha koll på. Ytterligare tips på vad det finns för ledarutbildningar för att underlätta arbetet i föreningen och idéer för att få ett ökat engagemang och intresse av att hjälpas åt i klubben är andra exempel. Teoretisk eller praktisk kunskap som är bra att ha för ledare och aktiva är:

 • Hur jag på bästa sätt förbereda mig inför träning/tävling genom att ha koll på vad och när jag ska äta för att öka min prestation.
 • Hur genomför jag min Fysiska träning för bättre tävlingsresultatet.
 • Hur genomför jag min Mentala träning för att förbereda mig på bästa sätt

Listan kan göras hur lång som helst och fler tips och idéer presenteras längre ner i materialet. Viktigt att komma ihåg att behovet av utbildning styr och det är deltagarna själva som formar innehållet i en ”lärgrupp”, därför är det en bra form för lärande och kan genomföras internt i i föreningen.

Att genomföra en lärgrupp

Det finns regler för att en lärgrupp ska godkännas som bidragsberättigad verksamhet i föreningens regi.

Följande gäller:

 • Minst tre utbildningstimmar. (En utbildningstimme = 45 minuter) Det går att dela upp denna tid på fler tillfällen.
 • Lärgruppen behöver ha en utsedd ledare.
 • Minst 3 deltagare, inklusive lärgruppens ledare.
 • Deltagarna måste vara minst 13 år. Avsteg kan göras och låta deltagare från 7 år vara med. En förutsättning då är att lärgruppen är anpassad för just denna grupp.

I planen bör det finnas frågor som underlättar att komma igång med samtal och att reflektera utifrån ämnet. Ämne som ni väljer har koppling till er förening och den verksamhet ni bedriver. Lämplig storlek på gruppen är 3–9 personer, vilket möjliggör meningsutbyte, gemenskap och delaktighet. Ni bestämmer sedan hur er lärgrupp ska genomföras: hur många träffar ni ska ha, när och var ni ska träffas, utrustning och material som behövs för genomförandet av planen.

Lärgruppen och planen

Syftet med planen är att den ska vara ett stöd till lärgruppsledaren och/eller utbildningsansvarig i föreningen.

Då alla i en lärgrupp förväntas vara delaktiga i arbetet behövs det trots allt någon som tar på sig ledartröjan och den personen får axla uppgiften att vara lärgruppsledare. Vem som helst kan vara lärgruppsledare: en föreningsledare, förälder eller någon av de aktiva i föreningen.

Guide till lärgruppsledare

Som lärgruppsledare har du en viktig roll i gruppen, du behöver inte vara expert på ämnet ni valt och du behöver inte ha svaret på alla frågor. Det är gruppen som tillsammans gör kunskapsinhämtningen och hittar svaren på frågorna ni ställer. Du som lärgruppsledare samordnar, driver på och inspirerar.

Några tips och idéer som kan underlätta.

 • Du bör ha intresse och engagemang i det aktuella ämnet
 • Du leder arbetet och samtalet.
 • Är en samtalsledare som samordnar, inspirerar, driver på, strukturerar och sammanfattar,
 • Du är lyhörd för deltagarnas behov, förutsättningar och synpunkter.
 • Försöker att vi-känslan och teamandan.
 • Det bästa sättet att få igång ett samtal är att ställa frågor.

Fler tips till dig som lärgruppsledare kan du hämta på
https://www.rfsisu.se/download/18.2d773eb18431cf56421473/1667303981879/guide-largruppsledare.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärgruppens val av material

I lärgruppen tar man ta hjälp av material från böcker, filmer, poddar, PowerPoint, tidningsartiklar, eller de tips som finns att tillgå på Flygsportens hemsida i ämnena kost, fysisk- och mentalträning. I lärgruppen finns vanligtvis ingen expert utan kunskapen söks gemensamt av gruppdeltagarna i det studiematerial som används i det aktuella ämnet, och/eller genom den erfarenhet som deltagarna bär. Det finns också möjligt att genomföra utbildningen digitalt. Länkar till material hittar ni längre fram i detta material.

Ta kontakt med ditt lokala RF-SISU distrikt och undersök vad SISU Idrottsutbildarna har för material i det valda ämnet som ni i föreningen har valt. Materialet kan bestå av böcker, filmer, poddar, dialogdukar, arbetsböcker eller tidningsartiklar.

Exempel på ämnen som kan rapporteras som lärgrupp:

 • ”Framtidssnack”
 • Förbereda/diskutera en fråga som senare ska beslutas
 • Lära av andra och lära av varandra

Andra exempel på lärgrupper i din förening

 • Seglarskola
 • Träningsplanering
 • Tävlingsplanering
 • Regelkurser
 • Diskussioner kring rekrytering och marknadsföring
 • Arbetsgrupper
 • Ledarträffar av olika slag
 • Matlagning
 • Mentalträning
 • Fysiskträning

När ni har genomfört en lärgrupp kan RF-SISU genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan till exempel handla om att ta kostnader för:

 • Material
 • Hyra av lokal
 • Studiebesök
 • Expertmedverkan
 • Med mera
"Energifulla moln"

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp