Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

poängberäkning

Det är lättast att använda FAIs programvara för poängberäkning under tävlingen. Du kan ladda hem den på http://fs.fai.org/ Länk till annan webbplats.. För kommunikation med GPS:erna används GPSdump. Alla instrument med USB anslutning behöver drivrutiner, t.ex. flytec 6030. Ladda hem dem från tillverkarens hemsida.

Skapa tävlingen

Starta FsComp och välj File->"New Competition". Fyll i namn, plats och differens mot UTC. Du kan lämna Id på "0". Klicka på "Set Scoring formula" och välj GAP2008 med följande parametrar:

 • Min. dist: 5 km
 • Nom. dist: 45 km
 • Nom. time: 1,5 (1h 30 min)
 • Nom. goal: 25%
 • markera: Use Distance Points, Use Time Points, Use Departure Points, Use Arrival Points
 • lämna de andra valen tomma
 • Om du kommer att använd starttider (start gate, tävlingstyp RACE) rekommenderas att sätta Jump The Gun factor till 2

Lägg in deltagarna

Dubbelklicka på den blå raden för att lägga till en ny pilot. Gör detta för alla piloter i tävlingen. Spara tävlingen File->"save competition as". Skapa gärna ett nytt bibliotek där alla filer i tävlingen samlas. Senare kommer du att skapa en underkatalog för varje tävlingesheat.

 1. dubbelklicka på en tom rad i vyn med deltagare (View->Participants)
 2. Skriv in namn och klicka på OK.
 3. upprepa för att skriva in alla piloter i listan.
 4. spara tävlinen, File->Save Competition As...

Skicka brytpunkter till piloternas GPS:er

Detta görs med programmet GpsDump

 1. gå in i tävlingsmode, Misc->Competition Mode. En dialog öppnas.
 2. kryssa i rutan överst(competition mode), klicka på knappen "Read pilot list". Välj samma fil som du sparade tävlingen från FsComp under punkt 4 ovan. Klicka på OK.
 3. ställ in rätt kommunikationsport, Misc->set COM port. Om du inte vet vilket nummer din USB-utrustning registrerar sig under så kan du hitta det i enhetshanteraren (windows XP). Öppna skrivbordet i utforskaren(öppna ett bibliotek och klicka på upp knappen tills du ser alla filer på skrivbordet). Högerklicka på Den Här Datorn och välj Egenskaper. Gå till fliken Maskinvara och tryck på knappen Enhetshanteraren. Titta under Portar (COM & LPT). Här listas alla enheter och deras portnummer.
 4. läs in alla brytpunkter, File->Open Wpts. Du ska nu se en lista med alla brytpunkter. Om du inte gör det beror det antingen på att du är i fel vy (välj View->Waypoints). Alternativt lyckades GpsDump inte läsa din fil. Läs mer om filformat här Länk till annan webbplats..
 5. välj alla brytpunkte(ctrl-a) och ladda ner det till instrumentet Wpts->send to XYZ där XYZ är namnet på instrumentet du vill skicka till (garmin eller flytec 5020/5030/6020/6030)
 6. du får nu upp en dialogruta, välj vilken pilot som instrumentet tillhör och tryck på OK. Programmet skickar med en extra brytpunkt som senare används för identifiering av piloten vid nerladdning av spår(tracks)

Hantera en tävlingsdag

Det är två saker som ska göras, dels ska alla spår(tracks) läsas från alla GPSer och dels ska banan anges i FsComp och resultatet beräknas.

Ladda ner spår(tracks)

Detta görs i GpsDump. Försäkra dig om att du är i tävlingsläge t.ex. genom att välja View->Pilot List. Du ska då få en lista på alla tälingsdeltagare. Om du inte redan gjort det så skapa en ny tom katalog för alla spår. För varje pilot:

 1. Logs->read XYZ där XYZ är namnet på instrumentet (garmin eller flytec). Spåren från GPSen förs över till datorn. Kom ihåg att ha rätt COM-port inställt.
 2. När överföringen är klar visas en dialog. Kontrollera att rätt pilot har identifieras, korrigera annars. Välj biblioteket som alla spår ska sparas i (Track log folder).

Upprepa detta för alla piloter som flugit mer än minsta distans (5 km).

Ange uppgiften och beräkna poäng i FsComp

Detta görs i programmet FsComp.

 1. gå över i task view, View->Tasks
 2. skapa en ny uppgift, Tasks->New task...
 3. ange namn på tävlingen
 4. ange typ av uppgift. Normalt är det elapsed time, om du har starttider(start gate) väljer du RACE
 5. ange poängberäkningsmodell, GAP2000 (scoring formula). Parametrarna som du angav när tävlingen skapades är nu default.
 6. läs in brytpunkterna(Open waypoint file)
 7. bygg rutten genom att dubbelklicka på brytpunkterna. Börja med startpunkten och sluta med mål. Startpunkten har normalt en radie på 2000 meter och alla brytpunkter 400 meter.
 8. ange start och mål (start of speed section TP, end of speed section TP)
 9. klockla på ok
 10. OBS! spara tävlingen! File->Save Competition
 11. om du redan har laddat ner spåren kan du gå vidare med poängberäkningarna. Annars ladda ner spåren från alla piloterna.
 12. ange var spår-filerna finns. Till höger, under dagens uppgift och ovanför pilotlistan hittar du tracklog filder. klicka på brows och välj samma katalog som du sparade i från GpsDump.
 13. Tasks->check tracklogs of all pilots not yet processed(with status NYP), alternativt högerklicka i pilotlistan. Flugen distans, start och måltid beräknas nu för alla piloter.
 14. För alla piloter som inte lämnat in spår kan du ställa in distansen manuellt(lämpligt för alla som inte lämnade startcirklen). Välj piloten genom att klicka på den, dess rad är nu blå. högerklicka och välj Set did fly (DF)(distance=0->min dist.)... eller någon annan status ABS, DNF. Du får nu en dialogruta där distans, start och måltid kan anges manuellt. Sätt distanden till 0 om piloten aldrig lämnat startsektorn.
 15. Tasks->score task
 16. Reports->Task result. Välj en mall för resultatlistan, t.ex. task_result.tkt.xsl. Ange titel och var rapporten ska sparas. Resultatlistan öppnas nu i din webläsare.
 17. Du kan även plocka ut resultatet för tävlingen genom Reports->Competition result

Vill du titta på spåren från en dag väljer du Tools->FS Flight. i FsComp. I FS Flight väljer du File->select task och anger filen med tävlingen. OBS, du måste spara tävlingen i FsComp efter att banan har angetts. Alternativt väljer du File->Select Folder With Tracklogs.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-10-19

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org