Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

planera och bjud in

En svensk rankingtävling är inget större arrangemang, men den behöver ändå planeras i förväg. Planera följande:

  • datum för tävlingen
  • trike, normlt behövs två trikar
  • trikepiloter, en i varje trike
  • starthjälp, 1-2 personer varje dag

Det är även bra att göra en budget. Här är ett exempel på en budget:

transport av extratrike

2 resor * 45 mil * 18,5 kr/mil = 1640 kr

hyra av släp till trike

550 kr

ersättning till trikeförare

300kr * 2 piloter * 3 dagar = 1800 kr

uppmuntran till funktionärer


(tandemflyg i trike med starthjälparna)

300 kr

priser

1000 kr

övriga kostnader

0

bidrag från flygsportsdistrikt

?

totalt

5240


Med 13 deltagare blir det 400 kr/deltagare. Välj en lämplig anmälningsavgift.

Prata med SHFs tävlingsansvarig för samordning av tävlingarna i sverige. Två klubbar bör inte arrangerar tävlingar samma helg. Det är även SHF som ger tävlingen rankingstatus.

Inbjudan


Här är ett exempel:

Tidpunkt: söndagen den 26 juli t.o.m lördagen den 1 augusti 2009.

Anmälan: Senast söndagen den 5 juli. Anmälan görs genom att betala in 700 kr på SDFKs Pg. 59 58 11-1. Skriv fullständigt namn, storlek på t-shirt, mobilnummer, licensnummer och om möjligt fullständig adress på inbetalningskortet.

Tävlingsplats: Skånes Fagerhultsflygplats.

Tävlingsform: Hängglidare klass 1. Klass 5 deltar enligt särskilda regler. Distansflygning sluten eller öppen bana.

Licenskrav: Pilotlicens

Startmetod: Flygbogsering, bogseravgift tillkommer.

Banverifiering: GPS

Upphämtning: Egen regi, samordning kan ordnas.

Tävlingsledare: Per Andersson, Per.Andersson@cs.lth.se, 0733-26 67 60

Övrig information: Alla tävlingspiloter får en t-shirt, ange storlek vid anmälan. På lördagen, efter sista tävlingsheatet, arrangeras en bankett med prisutdelning. Inskrivning på morgonen första tävlingsdagen på flygfältet, eller enligt överenskommelse med tävlingsledningen. Vi har idag säkrat att två bogsertrikar kommer att finnas tillgängliga, vilket medför en kapacitet på 16 piloter i tävlingen.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org