Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Licensförnyelse

Dags att förnya din licens.


Steg 1:

Bli medlem i en klubb ansluten till svenska hängflygförbundet.

Steg 2:

Ansök om licensförnyelse här: Förnya Licens Länk till annan webbplats.
Belopp framgår på sista sidan i licenssystemet vid förnyelse. Mer Försäkringsinformation finns här !

Licenskostnader 2024


Helår

Halvår (från 1/7)

Bas

790 kr

702 kr

Standard

1615 kr

1197 kr

Plus

2820 kr

1920 kr

Försäkring via SSFF

570 kr

570 kr


Steg 3:

Betala avgiften till förbundet på PlusGiro 112 38 82-1. Ange licensnummer eller personnummer, namn, samt försäkringsval (GRUND, STANDARD, PLUS, 1 DAG eller via Skärm + PG lic). Beroende på försäkring och tidpunkt finns det några olika belopp att välja mellan enlig ovan.

Om du har frågor eller är osäker om betalning, tveka inte att kontakta kansli@hangflyg.org så hjälper vi dig.

OBS:

  1. Försäkringarna gäller enbart vid hängflyg
  2. Försäkringarna har ett mycket begränsat skydd vid resa, om du ska på flygresa rekommenderar vi att du löser en separat reseförsäkringen
  3. Det går bra att uppgradera från lägre nivå till högre. Uppgraderingen gäller, precis som försäkringen, per kalenderår
  4. Alla nivåer täcker tandemflygning, men notera att tandempassageraren bara är täckt upp till GRUND-nivå
  5. Försäkringen täcker INTE någon form av svartflygning (t.ex. med Nanotrike eller E-help)

Steg 4:

Om det är "flygbråttom" kan du kontakta ordföranden i din klubb så att han eller hon vet att det finns en ansökan att behandla (din ansökan ska godkännas av ordföranden i din klubb).

När ansökan beviljats av klubben och kansliet registrerat försäkring och medlemskap i SHF skrivs licensbrickan ut och skickas till dig. Tänk på att licensen är giltig först när kansliet godkänt ansökan och lagt in den i appen CardSkipper. Det räcker alltså inte med att betala in pengarna för att få flyga.

Om du har licens sedan tidigare som förfallit:

Då behöver du kontakta en instruktör som kan godkänna dig genom uppflygning. Mer om krav vid licensförnyelse hittar du i menyn till vänster. Normalt sett innebär det att du betalar som vid en vanlig licensförnyelse innan uppflygningen (så att du har försäkring) och sedan när instruktören godkänt din behörighet så sker förnyelsen på samma sätt som vanligt.

Om det var väldigt länge sedan du flög kanske du och din instruktör kommer överens om att du behöver grundskola igen. Då är det möjligt att skola utan försäkring i början. Mer information hitta du under försäkring för nya elever.

Varför dröjer min licens?

Om du skickat in din ansökan och inte får någon ny licens i CardSkipper inom någon vecka har den fastnat i administrationen, antingen hos klubben eller hos kansliet. Klicka på status för min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ange ditt licensnummer och personnummer. Nu listas alla dina licensansökningar. Klicka på året för att visa mer information om ansökan. Om raden behandlad av klubben är tom betyder det att ansökan inte godkänts av din klubb ännu. Ta då kontakt med klubben. På raderna medlemsavgift i SHF, licensavgift och försäkringar visas datumen när din inbetalning registrerats på SHFs plusgiro. Är dessa rader tomma har din inbetalning inte registrerats. Registreringen görs manuellt av kansliet, så det kan dröja några dagar mellan inbetalning och registrering. På raden behandlad av kansliet visas datumet när licens skickats till CardSkipper.

OBS: Försäkringen gäller från det datum pengarna finns på Hängflygförbundets konto. Den gäller dock bara under flygning enligt SHFs verksamhetshandbok (flygning enligt verksamhetshandboken innebär antingen att du har licensen i appen, eller flyger i samband med utbildning av en instruktör med giltig licens dvs flygning under en instruktörs överseende).

För dig som flyger både skärm och vinge

Sedan 2009 har hängflygarna och skärmflygarna samma försäkring. Det innebär att du som är skärmflygare och redan har betalt din försäkring via skärmflygförbundet inte behöver betala den en gång till till oss. Maila kansliet ett intyg om att du betalat försäkringen, kvitto på inbetalningen till SSFF eller din skärmflyglicens.

För dig som är ordförande i klubben

Den lokala flygklubben har en viktig roll för att sprida information och arbeta med säkerhet. Klubben är även en del av rutinen för att förnya av licenser. Ordföranden i klubben ska godkänna ansökningar om hängflyglicens. Detta görs genom att klicka på Klubben, behandla ansökningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anökningar ska endast godkännas om:

  • piloten är medlem i klubben
  • piloten bedöms som lämplig (utsätter varken sig själv eller andra för onödiga risker)
  • uppfyller kraven för förnyelse (10 starter för elev, 10 starter och 5 timmar för pilot)

Ansökningar som kommit in på papper kan ordföranden antingen skriva under och skicka till kansliet, eller skriva in i webbsystemet och behandla som normalt (pilotens licens- och personnummer står på ansökan).

Hela webbsystemet för förnyelse av licens finns på: http://www.ssff-kansli.se/shf/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-12-25

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org