Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Krav vid licensförnyelse

(Utdrag ur Svenska hängflygförbundets Verksamhetshandbok)

1.4 Allmänt


Hängflyglicens gäller kalenderårsvis. För att förnya hängflyglicensen erfordras att den sökande är medlem i hängflygklubb ansluten till SHF, FSF och RF. Genomfört flygningar i enlighet med kraven för aktuell kompetensnivå under kalenderåret samt bedöms lämplig. Om kraven för förnyelse av Pilotlicens inte är uppfyllda kan Elevlicens erhållas på vissa villkor.

SHF styrelse samt ordföranden i hängflygklubb till vilken innehavare av hängflyglicens är ansluten kan besluta om indragning av hängflyglicens eller ändring av kompetensnivå och kompetenstillägg om föraren visat prov på dåligt omdöme, inte innehar erforderliga kunskaper och färdigheter som motsvarar innehavd kompetens eller i övrigt bedöms olämplig för hängflygning.

4.1.5 Förnyelse av Elevlicens i hängflygning


Elevlicens kan förnyas vid nytt kalenderår om 10 flygningar genomförts under det gångna året, loggbok kan uppvisas samt att den sökande i övrigt uppfyller kraven enligt 1.4.

Om föraren inte uppfyller kravet på antalet flygningar vid årets slut kan elevlicens-hängflyg åter erhållas efter det att kompletterande antal flygningar genomförts inför instruktör.

4.3.5 Förnyelse av Pilotlicens i hängflygning


Pilotlicens kan förnyas vid nytt kalenderår om föraren erhållit minst 5 flygtimmar och genomfört minst 10 flygningar under det gågna kalenderåret samt i övrigt fyller kraven enligt 1.4. Om flygtidskravet inte är uppfyllt får licensen förnyas om föraren genomfört minst 50 flygningar under året. Innehavare av pilotlicens-hängflyg med hängflygtid om minst 80 hängflygtimmar får vartannat år förnya licensen utan krav på flygning. Om kraven för förnyelse inte är uppfyllda kan förnyelse ske efter det att uppflygning genomförts inför instruktör. Om kraven för elevlicens-hängflyg är uppfyllda kan denna licens istället erhållas på begäran. När sedan kraven för pilotlicens-hängflyg nås under det nya kalenderåret (hela kravet om flygtid eller antal flygningar skall nås under det nya året) kan pilotlicens-hängflyg åter erhållas utan kompletterande utbildning.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org