Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Försäkringsinformation

Försäkring 2024

För 2024 har vi ett och samma försäkringsbolag för vår ansvars- och olycksfallsförsäkring. Precis som tidigare har vi samma försäkringslösning som skärmflygarna. De har en mycket bra och lättläst översikt på sin hemsida, som du hittar här - läs gärna den. Länk till annan webbplats.

BAS är en ren ansvarsförsäkring, dvs den täcker inte dig utan endast tredje person.

Vi kan välja mellan 5 olika nivåer på försäkringen. Nivåerna motsvarar samma som skärmflygarnas och även beteckningarna är samma.

OBS! Nedan anges endast kostnaden för försäkringen. Till det kommer medlemsavgift till din lokala klubb och licensavgift. Premier för försäkringar tecknade efter 1/7 är 60% av nedanstående belopp.

Försäkringstabell – Olycksfall (SEK) 2024


BAS

STANDARD

PLUS

1-DAG

Giltig försäkring under;

Tävling &

Träning i
Sverige

Tävling &
Träning i
Världen

Tävling &
Träning i
Världen

Träning i
Världen

Ansvar gentemot tredje

part som pilot

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Utgifter för tandläkare

0

50 000

50 000

50 000

Dödsfall som betalas till
den försäkrade

0

0

300 000

0

Behandlingskostnader
- maximal tid 2 år

0

100 000

300 000

100 000

Invaliditet-från 5 %

100 000

500 000

900 000

500 000

Personliga tillhörigheter

förlorade genom olycka
– inte flygutrustning

0

3000

5000

3000

Bilddiagnostik

0

3000

3000

3000

Repatriering-Hemtransport

0

0

500 000

0

Ditt val - Premie att
betala för försäkringen

220

1045

2250

175

Översikt

Hängflygning och många andra sporter, t.ex. klättring och dykning, bedöms av försäkringsbolagen som en risksport. Vanliga hem och olycksfallsförsäkringar gäller därför normalt inte under hängflygning. För att du ska ska ha ett fullgott försäkringsskydd när du flyger tecknar därför Svenska Hängflygförbundet två speciella försäkringar. Det är viktigt att förstå vad dom gör så läs vidare:

  1. Ansvarsförsäkring
  2. Olycksfallsförsäkring

Ansvarsförsäkringen skyddar dig mot skador som du orsakar andra, till exempel om du skadar en parkerad bil när du landar.

Olycksfallsförsäkringen är till för om du skadar dig själv och behöver sjukvård, och ger ersättning vid invaliditet. Den täcker till viss del sjukvård utomlands och hemtransport.


OBS: Ansvars- och olycksfallsförsäkringen är obligatoriska och gäller per kalenderår och tillsammans med giltig licens.

Reseförsäkring ingår ej men rekommenderas, speciellt vid resor utanför EU/ESS. Reseförsäkringen är frivillig och tecknas individuellt, kolla med olika försäkringsbolag och hitta en som passar dig. För resor inanför EU kan man snabbt och enkelt skaffa ett EU-kort på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Ansvarsförsäkring

Vi är enligt lag skyldig att ha en ansvarsförsäkring vid all form av hängflygning. Ansvarsförsäkringen ingår som ett obligatorium i din licensförnyelse. Ansvarsförsäkringen täcker skada som uppkommer för tredje part vid olycka, till exempel skadeståndskrav från elkraftbolag om du mot all förmodan landar i en högspänningsledning och orsakar driftavbrott, eller flyger in i en parkerad bil när du landar. Ansvarsförsäkringen täcker belopp upp till 15 miljoner kr.

Försäkringsbeviset för ansvarsförsäkringen finns i menyn till vänster under Försäkringsbevis och avtal. Notera att texten här bara är en översikt - detaljerna finns i försäkringsbevisen och det är dom som gäller.

Ansvarsförsäkring vid flygning utanför Europa

Australien: deras förbundet kräver att man löser ett visiting pilot membership och då ingår en ansvarsförsäkring, se
http://www.hgfa.asn.au/HGFA/overseas_pilots.htm

USA: för att få flyga på deras regulated sites så måste man vara medlem i USHPA, se
http://www.ushpa.aero/international.asp
http://www.ushpa.aero/hndbook.asp#membershipbenefits

Olycksfallsförsäkring

Nivån på olycksfallsförsäkringen väljer man själv, i tabellerna nedan kan man se det maximala beloppen man kan få ut på respektive försäkring. I de olika premierna ingår Ansvarsförsäkringen enligt ovan.

Försäkringsbevisen för PLUS, STANDARD och BAS samt blankett för skadeanmälan kommer att finns i menyn till vänster under Försäkringsbevis och avtal. Notera att texten här bara är en översikt, detaljerna finns i försäkringsbevisen och det är dom som gäller.

Elever

Elever har möjlighet att påbörja deras grundutbildning utan försäkring. Under grundutbildningen omfattas dem inte av instruktörens olycksfallsförsäkring (instruktörens ansvarsförsäkring gäller dock). Elever behöver därför en egen olycksfallsförsäkring för att ha
fullgott försäkringsskydd. Hängflygförbundet rekommenderar att elever som genomgår grundutbildning att teckna BAS-försäkring.


Tandempassagerare

När piloten tecknar STANDARD eller PLUS-försäkring täcks passageraren i olycksfallsförsäkringen. Ersättningsbeloppet för passageraren är samma som för STANDARD-försäkringen, oberoende av vilket alternativ piloten tecknat.

Vid olycka

Alla försäkringsanspråk ska godkännas av SHF:s styrelse, detta görs med incident/olycksrapport som underlag. Det är därför viktigt att du omgående skickar in incident/olycksrapport till förbundets ansvarige. Skadeanmälningsblankett som skall användas vid skada som kan bli försäkringsärende finns här. Länk till annan webbplats.

Vid allvarligare olycksfall i Sverige eller inom EU/EES kontakta larmcentralen på 112.

Larmnummer till AGS försäkringsbolag vid allvarlig olycka utomlands ring +47 48 40 41 00

Tänk på att anmäla din skada inom ett år från det att skadan inträffade. Annars utgår ingen ersättning.

Skärmflygpiloter

Hängflygets försäkringar har tagits fram i samarbete med svenska skärmflygförbundet. Ansvars- och olycksfallsförsäkringarna är identiska för båda grenförbunden och omfattar både hängflygning och skärmflygning. Därför behöver personer som löser ut både häng- och skärmlicens endast teckna försäkringarna genom ett av grenförbunden.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-11-29

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org