Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Paramotor - PM

Soliga, kallkrispiga vinterdagar när luften är tät och lugn och nästan vindstilla. Ljusa sommarkvällar när tiden är oändlig eller mot kvällssidan när vinden ebbat ut och varken berg eller vinsch längre är ett alternativ för att ta dig upp i lufthavet kan du ändå flyga - med paramotor.

Med paramotor kan du utforska landskapet under dig på ett lite annorlunda sätt än genom vanlig skärmflygning. Med motorns hjälp håller du dig uppe i luften så länge du själv vill och du bestämmer själv vart du vill flyga utan att tappa höjd. Även paramotorflygningen är reglerad så du får inte flyga omkring exakt hur som helst.

Paramotor, dvs. skärmflygning med ett motoraggregat och propeller på ryggen, är på stark frammarsch över hela världen. Med hjälp av motorns påskjutande propeller startar, flyger och landar du på ett tryggt och säkert sätt utan att vara beroende av berg eller vinsch. Utrustningen är enkel att hantera och har mycket gemensamt med vanlig friflygning med skärm.

Flygtiden varierar utifrån din egen vilja, hur mycket bensin du har i tanken samt beror också på eventuella förändringar i vind- och väderförhållanden under tiden su flyger. Med tillstånd från markägare, kan du starta och landa på relativt små, öppna ytor.

Hur långt du får flyga och var du får landa avgörs bland annat av vilken behörighet/licens du har, och om luftrummet är reglerat eller ej.

Paramotorflygning kräver förutom kunskap och utbildning även gott omdöme och mycket hänsyn gentemot omgivningen där man flyger. Det är viktigt att komma ihåg att paramotorflygning är flygning med en maskin som alstrar ljud och som väsentligen kan störa. Skärmen ser dessutom till att förstora ljudet neråt. När många paramotorpiloter är uppe i luften och flyger samtidigt ökar självklart ljudnivån ytterligare. Dessutom så måste man alltid ha med sig insikten om att någon form av motorhaveri kan inträffa under flyget.

Det är viktigt att medvetet visa stor hänsyn gentemot allmänheten när man flyger paramotor. Lägsta flyghöjden över (tät)bebyggelse är 300 meter. Ute i obebyggt landskap är lägsta flyghöjd 50 meter. Man får flyga lägre än 50 meter, men man måste då ha markägarens skriftliga tillstånd.

En PM-pilot erbjuds flygning och naturupplevelser som ingen annan flygare kan få tack vare enkelheten i att starta, flyga och landa. Det går att stänga av motorn och friflyga om man så önskar för att kanske återstarta den i luften och ta ny höjd och kurs. Många som flyger med paramotor har förutom skärmflyg- och naturintresse också ett genuint motorintresse.

Många klubbar har medlemmar som flyger såväl s k friflyg (skärmflyg utan motor) och paramotor. Ta gärna kontakt med någon klubb för att få mera information. Det finns flera instruktörer och skärmflygskolor som utbildar paramotorpiloter i olika behörighetsnivåer.

Runt om i landet anordnas olika paramotorträffar där många PM-piloter träffas, flyger, delar erfarenheter och umgås. En sådan träff är mycket bra att besöka om man vill lära känna sporten lite närmare.

Innan man påbörjar en paramotorutbildning måste man lösa ett TakeOffKit via SSFF. Den avgift man betalar till förbundet innebär att man är personligt försäkrad under utbildningen.

Läs mer här

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se