Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Om förbundet

Svenska Skärmflygförbundet (SSFF) är skärmflygningens riksorganisation i Sverige. Skärmflyg är en gren inom Flygsportförbundet, och Skärmflygförbundet är därmed också medlem i Riksidrottsförbundet.

Det svenska intresset för skärmflygning väcktes i mitten av 1980-talet. Några pionjärer upptäckte sporten i alperna och blev fascinerade. Några köpte in ett par skärmar som de tog med sig hem. Det som från början var "prova på" blev snart till en utbildning.

Under 1987 började ett par äventyrsföretag att erbjuda skärmflygning som en del av sina aktiviteter. Redan året efter hade flera börjat utbilda och man insåg ganska snart att någon form av organisation behövdes för att tillvarata piloternas och inte minst myndigheternas intressen. Under hösten 1988 sammankallades ett möte bland dem som utbildats och dem som i övrigt hade intresse av skärmflygning. Mötet skapade ett embryo till dagens skärmflygförbund som året därpå fick en fastare form. Uppstarten hade gått trögt, men under våren 1990 lyckades ändå Skärmflygförbundet bli antaget som ett grenförbund under Svenska Flygsportförbundet. I slutet av 1989 fanns ett 10-tal klubbar anslutna.

Bland alla viktiga arbetsuppgifter förbundet har, finns licensiering, utbildning, försäkringar och regler. Men SSFF verkar också för att göra sporten mer känd, stödjer och samordnar tävlingsverksamheten och arbetar för att sprida kunskap om flygning och säkerhet bland förbundets omkring 2 000 licensierade piloter.

Allt arbete, frånsett merparten av skolningen, inom SSFF sker ideellt. Förbundets styrelse har huvudansvaret, tillsammans med de kommittéer som den utser. Dessutom görs stora arbetsinsatser ute i de cirka 30 medlemsklubbarna.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2024-03-03

Författare: Victoria Barrsäter

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se