Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet


Nedladdat från 80+ kostnadsfria Paramotor- och Skärmflygning-foton - Pixabay

Skärmflygning med motor (Paramotor)

Sedan 2005 finns skärmflygning med motor – paramotor – med i den svenska skärmflygfamiljen. I många andra länder räknas paramotor som ultralätt flygplan, men i Sverige har Skärmflygförbundets arbete lett till ett enklare reglemente som numera även omfattar start med hjulställ.

Med paramotor menas skärmflyg med motordrift. Motoraggregatet som har påskjutande propeller är monterat i en bur med tillhörande sele. Piloten startar och landar på liten yta och flyger bekvämt med motordrift. Som flygskärm används friflygskärm som är godkänd för paramotor. Skärmen som då kallas motorskärm manövreras på samma sätt som vid vanlig skärmflygning med den skillnaden att man kan starta, flyga och landa med hjälp av ett gasreglage.

För att få flyga paramotor i Sverige så måste du förutom giltig paramotorlicens ha ett typgodkänt motoraggregat. Det finns både tillverkare och importörer i Sverige som erbjuder ett brett utbud av typgodkända motoraggregat.

Bra att veta vid köp av paramotor

För att få flyga paramotor måste du ha en godkänd utrustning samt ha registreringsnummer i din flygskärm. Om du köper en paramotorutrustning så skall du kräva att få registreringsbeviset eller serienummerintyget som tillhör paramotorn/hjulställningen. Finns inte registreringsbeviset eller serienummerintyget så är du tvungen att typbesiktiga din utrustning. Det kan du göra hos någon av SSFF godkända besiktingsmän. Du hittar dom via denna länk. Även hjulställningar/trikar där man har en bärande konstruktion måste typbesiktigas.

Publicerad: 2023-04-26

Senast uppdaterad: 2024-01-19

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se