Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Transfer (import)

Segelflygets CAO kan åta sig att utföra arbetet som krävs för att genomföra en så kallad transfer av ett begagnat EASA-luftfartyg inom EASA.

Import av nya segelflygplan genomförs nästan på samma sätt som för begagnade, mer information om detta finns på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Registrering sker hos:

        Transportstyrelsen
        Luftfartygsregistret
        601 73 Norrköping

Följande handlingar skall insändas till Transportstyrelsen, luftfartygsregistret:

 • Ansökan om registrering, Transportstyrelsens blankett L 1356-x
 • Avregistreringsbevis eller motsvarande från exportlandets luftfartsmyndighet
 • Fångeshandling – denna kan utgöras av flera fångeshandlingar och skall täcka hela kedjan av ägare från den senast registrerade ägaren. Vi rekommenderar fångeshandling från TS, L 1691-x (sv) eller L 1686-x (eng)
 • Personbevis för privatpersoner
 • Flygklubb skall bifoga protokollsutdrag utvisande firmatecknare
 • För företag gäller att registreringsbevis skall bifogas.

Följande handlingar skall insändas till Segelflygets CAO, om den nyttjas:

 • Ansökan om miljö- och luftvärdighetshandlingar för EASA-luftfartyg, transportstyrelsens blankett L 1807-x.
 • Det senast utfärdade luftvärdighetsbeviset, EASA blankett 25, i original eller vidimerad kopia.
 • Ett giltigt granskningsbevis avseende luftvärdighet (ARC), EASA blankett 15a eller 15b, i original eller en rekommendation i enlighet med Del M om utfärdande av granskningsbevis avseende luftvärdighet.
 • Det senast utfärdade miljövärdighetsbeviset, EASA blankett 45, i original eller vidimerad kopia (OBS vid behov).
 • Kopia på den sida/de sidor av flyghandboken, inklusive eventuella supplement, som innehåller dokumentnummer, godkännande revisionsnummer och luftfartygets tillverkningsnummer.
 • Vägningsprotokoll samt lastinstruktion
 • Referensblad för flyghandbok, blankett L 1403-x.
 • Underhållsprogram
 • Ansökan radiotillstånd samt i förekommande fall transponder till Post – och Telestyrelsen, blankett F1 091008-x.

Segelflyget behöver få in nedanstående handlingar för att kunna slutföra sk transfer (importen), detta gäller för att kunna upprätta svensk teknisk dokumentation (som krävs för luftfartyg i SSF CAO):

 • Typcertifikat, TCDS
 • Flyghandbok på engelska eller svenska
 • Handbok för utrustning, motor, propeller mm
 • Underhålls- och reparationshandbok

Flygplanpärm (orange) med register och dokument beställs från Segelflyget innan segelflygtekniker upprättar svenska handlingar som därefter skickas till Segelflyget.

 1. Kopior av leveranshandlingar
  • Tillverkningsprotokoll "Aircraft Statement of Conformity" eller "Stückprüfschein"
  • Inställningsprotokoll
  • Besiktningsprotokoll
  • Grundspecifikation
  • Vägningsprotokoll
  • Kontrollflygningsprotokoll
 2. Uppgift om luftfartygets tekniska status vid importen
  • Luftvärdighetsdirektiv utförda?
  • Senaste grundöversyn?
  • Total gångtid?
  • Komponenters gångtid?
 3. Exportluftvärdighetsbevis (i original – krävs vid import från 3:e land, dvs. land utanför EU)
 4. Svensk grundspecifikation (i 2 exemplar)
 5. Svenskt vägningsprotokoll (i 2 exemplar)
 6. Svensk modifierings- och reparationsjournal upprättad
 7. Komponentkort för ingående komponenter
 8. Installationsunderlag för radiosändare enligt STM B-18
  • Ansökan Radiosändare ombord på luftfartyg samt i förekommande fall transponder till Post – och Telestyrelsen, blankett F1 091008-x.
 9. Flyghandbok

Publicerad: 2023-01-06

Senast uppdaterad: 2023-01-06

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se