Gå till innehåll
Svenska Segelflygförbundet
Svenska Segelflygförbundet

Luftrum

Här hittar ni bland annat luftrumsfiler och annan information från arbetsgruppen SELKO. Under året har Christer Engdahl fortsatt sett över våra luftrumsfiler.

OBS: Luftrumsfilerna inkluderar inte tillfälliga segelflygsektorer som uppstår av olika anledningar, utan endast segelflygsektorer som är avsedda att gälla tillsvidare. Klubbar vars luftrum förändras ombeds skicka in ändringarna till Henrik Svensson.

Villkor för användning

Följande gäller för användning av nedanstående luftrumsfiler:

  • Segelflyget och sammanställaren av filerna tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Det är användarens ansvar att verifiera riktigheten.
  • I filerna kan tilldelade luftrumsklasser avvika från de i AIP publicerade.
  • Procedurer enligt avtal med lokala ATS eller ATCC måste följas.
  • Enligt vissa avtal kan höjder/nivåer i segelflygsektorerna begränsas eller utökas beroende på den klarering ATS ger.
  • För att säkerställa att filerna är uppdaterade, publicera inte filerna på egen hemsida utan länka istället till Segelflygets hemsida.

Ändringar

Nedanstående ändringslogg är endast en sammanfattning, se början av luftrumsfilen i TXT-format för gällande ändringslogg.

Datum

Ändring

2024-01-25

Torsby TIA/TIZ - Amended.

2024-04-25

Malmö TMA - Soaring Sectors Hörby Nord and
Hörby Syd temporarily withdrawn.

2024-05-16

R121A and R121B - Amended.
R123 - Established.
Malmö TMA:
- Soaring sector Blentarp Nord withdrawn,
- Soaring sector Blentarp established,
- Soaring sector Blentarp Syd amended,
- Soaring Sectors Björka Nord and Syd merged.

2024-06-13

R05A and R05B - R05 split into R05A and R05B.

Dokument

Publicerad: 2022-12-22

Senast uppdaterad: 2024-06-16

Författare: Leo Lundgren


Postadress

Svenska Segelflygförbundet
Box 750
521 22 Falköping

Besöksadress

Segelflygskolan Ålleberg 1
521 97 Vartofta

Kontakta oss

0515-371 51
info@segelflyget.se