Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Kompetenstillägg

Motorbehörighet


För att få flyga hängglidare med motor skall flygaren ha kompetenstillägget motorbehörighet och vara influgen på aktuell motorenhetskategori. För innehavare av elevlicens skall inflygning inför instruktör genomföras för ny typ av motorenhet. Innehavare av pilotlicens får genomföra egen inflygning på ny typ av motorenhet inom den motorenhetskategori som piloten har behörighet för. Förare med elevlicens får endast flyga hängglidare med motor under gynnsamma förhållanden. Med gynnsamma förhållanden menas svag vind utan turbulens, ej termiska förhållanden samt där start och landningsfält medger stora säkerhetsmarginaler.

För att få påbörja utbildningen för motorbehörighet krävs:

  • minst ha svensk giltig elevlicens med höjdflygningbehörighet.
  • efter grundutbildning ha minst 40 starter.
  • ha minst 2 hängflygtimmar.
  • goda praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper i start och landningsteknik.
  • att vid landning, ha god vana att resa sig sent (under utplaningen).
  • med den modell av hängglidare som ska användas vid utbildningen, ha gjort minst 10 starter den senaste två månaden varav 2 de senaste sju dagarna.
  • att den modell av hängglidare som ska användas vid utbildningen bedömas som lämplig av instruktören.
  • att eleven bedömas lämplig av instruktören.

Om utbildningen inte är avslutad inom en månad skall en ny bedömning av inträdesbehörigheten göras.

Inträdeskrav för instruktörer


För att påbörja utbildning för behörigheten Instruktör - motorbehörighet skall personen vara svensk hängflyginstruktör. Han eller hon skall även uppfylla de krav som anges i BCL-D serie OPS 2007:60, ”Flygning med Hängglidare” med bilagor.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org