Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Checklista

Motorenhet

Motorenhet skall vara typgodkänd av SHF. Ägaren och föraren av en motorenhet är skyldig att ta del av och följa villkor och rekommendationer delgivna i typbesiktningsprotokoll, flygutprovningsrapport samt typgodkännandet för den aktuella motorenheten.

På grund av beskaffenheten hos de olika motorenheterna är dessa indelade i olika kategorier. Motorenhetskategorier definieras och godkänns av SHF.

Godkända motorenhetskategorier är:

 • Motoriserad fotstartad liggsele. (MFL)
 • Motoriserad rullstartad liggsele. (MRL)

Checklista

En checklista skall upprättas och förvaras tillsammans med motorenheten.

Punkter som skall vara med på checklistan är:

 • Säkerhetskontroll av hängglidaren.
 • Eventuella instrument påslagna.
 • Räddningsskärmen rätt monterad.
 • Selen, funktion och slitage (blixtlås, benremmar, spännen/knäppen, snören etc).
 • Motorinstallationen (skruvar, fjädrar, låstrådar, etc) felfritt och rätt monterat.
 • Chassi, felfritt.
 • Säkerhetsanordningar, rätt monterade och felfria.
 • Bränslesystem, felfritt.
 • Bränsletanken rätt monterad och ansluten till motorn.
 • Erforderlig bränslemängd i tanken.
 • Tankventilationen öppen.
 • Elsystemet, felfritt.
 • Propellern rätt monterad och felfri.
 • Avstängningsanordningen, korrekt funktion.
 • Gasreglaget, korrekt funktion (återgång till tomgång).
 • Vindriktningsindikator, uppsatt vid fältet.

Direkt före start av motorn.

 • Fritt runt propellern.
 • Kontrollera att gasreglaget är på tomgång.

Direkt före start

 • Hjälmen knäppt.
 • Kontrollera alla spännen/knäppen, snören etc. på selen.
 • Kontrollera benremmarna.
 • Selen ikrokad i vingen.
 • Upphängningskroken låst.
 • Fullgastest (strax innan start påbörjas) enligt tillverkarens anvisningar.
 • Fritt från hinder på stråket.

Registrering

Alla motorenheter skall vara registrerade enligt 22 § i LFS 2007:60 Serie OPS. Ansökan om registrering skickas till SHF. För att erhålla en registrering hos SHF måste den sökande intyga att utförandet på den aktuella motorenheten stämmer med intypningsprotokollet samt att eventuella anmärkningar är åtgärdade. Om utförandet på motorenheten inte stämmer med intypningsprotokollet eller inget intypningsprotokoll finns måste en intypning göras innan en registrering kan erhållas. Vid ägarbyte skall uppgifter på den nya ägaren omgående rapporteras till SHF av den tidigare ägaren. Vid förändrade kontaktuppgifter skall de nya uppgifterna raporteras snarast till SHF. Motorenheten skall märkas med registreringsnumret.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org