Gå till innehåll
Samverkan med skolan
Samverkan med skolan

För föreningar

En flygsportförening kan med Rookie-modellen hitta samarbete med en skola. Kontakta er idrottskonsulent på ert RF-SISU distrikt de har koll på vilka skolor som är med i Rörelsesatsningen i skolan, hur de jobbar och vart de ligger. När du fått kontaktuppgifterna till någon av era närliggande skolor kontakta dem och be om ett möte där föreningen presenterar idén med att byggga och flyga Rookie-modellen.

Detta kan göras på två slöjdlektioner (eller i andra teknikämnen) där man bygger Rookieflygplanet. Under slöjdlektionerna deltar två medlemmar från föreningen som leder och hjälper till under bygget tillsammans med slöjdläraren.

Anton från Modellflygklubben Fenix i Rättvik hjälper till med intrimning under Rättviksskolans flygdag. Foto: Emmy Ihlar, Dalabygden.

Anton från Modellflygklubben Fenix i Rättvik hjälper till med intrimning under Rättviksskolans flygdag. Foto: Emmy Ihlar, Dalabygden.

Planera sedan in en flygdag på skolan t ex på en närliggande fotbollsplan där eleverna får testa vingarna på planen de har byggt. Det är viktigt att det görs under lekfulla former med mycket rörelse. Det ska alltså eftersträvas att de får "springa" och hämta tillbaka planen. Föreningen är med på flygdagen och coachar eleverna med intrimning och flygning. Dessutom passar föreningen på att ge information både muntligt och skriftligt om sin verksamhet. Det är lämpligt att då också bjuda in eleverna till aktivitetstillfällen hos klubben på flygfältet eller i klubblokal tänk på att ha minst två tidssatta tillfällen i närtid.

Lämplig åldersgrupp är från årskurs 5 och uppåt.

Det finns möjlighet att få bidrag till samarbetet med skolan. För mer information samt möjligheterna att få bidrag kontakta Bengt Staffas Öppnas i nytt fönster..

Bengt Staffas föreningsutvecklare på Svenska Flygsportförbundet hjälper till under Rättviksskolans flygdag. Foto: Emmy Ihlar, Dalabygden.

Bengt Staffas föreningsutvecklare på Svenska Flygsportförbundet hjälper till under Rättviksskolans flygdag. Foto: Emmy Ihlar, Dalabygden.

Publicerad: 2023-09-26

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Författare: Kjell Folkesson