Gå till innehåll
Samverkan med skolan
Samverkan med skolan

Bakgrund

Detta är en del av RF:s rörelsesatsning i skolan, som går ut på att elever ska minska sin skärmtid och göra något fysiskt. I flygsport kan det vara att bygga och flyga dessa flygplan. Dessutom en bra möjlighet för den lokala modellflygklubben att få in nya och yngre medlemmar. Projektet startade med att två skolor och modellflygklubbar valdes ut till ett sk pilotprojekt.

Tre glada elever på Rättviksskolans flygdag. Från vänster Alex, Linnea och Astrid. Foto: Emmy Ihlar, Dalabygden.

Tre glada elever på Rättviksskolans flygdag. Från vänster Alex, Linnea och Astrid. Foto: Emmy Ihlar, Dalabygden.

Ansvariga i den lokala modellflygklubben kontaktade en närliggande skola och presenterade idén med att bygga Rookieflygplan med en av skolans klasser.

Efter att med skolans rektor presenterat Rookieprojektet, så hade skolorna på respektivesitt håll en träff med aktuell slöjdlärare och representanter från den lokala modellflygklubben. Planer gjordes för byggstart av flygplanen samt hur flygdagen skulle organiseras och lämplig plats för den.

Klasserna i dessa två skolor var årskurs 6 (Glasbergsskolan) och årskurs 7 (Rättviksskolan). Ålder på eleverna är något som valdes ut i dialog med rektor och slöjdlärare på skolorna. Med detta vill vi säga att åldern på de elever som blir aktuella kan variera.

Under två slöjdlektioner byggde eleverna sina Rookieflygplan. Efter detta planerades en flygdag in på respektive skola där övriga elever på skolan var åskådare. Under hela processen medverkade den lokala modellflygklubben tillsammans med slöjdlärarna i bygget och flygningen.

Är du intresserad att genomföra detta på en skola? Läs informationen för skolor eller förening.

Publicerad: 2023-07-13

Senast uppdaterad: 2023-09-26

Författare: Bengt Staffas

Läs mer om pilotprojektet som genomfördes på: