Gå till innehåll
Skånes Flygsportförbund
Skånes Flygsportförbund

Detta är motorflyg

Motorflygsport omfattar flygning med mindre enmotoriga sportflygplan. De flesta som tar flygcertifikat begränsar sig till egna flygningar för den stora njutningen att flyga. Vill man resa så når man på några timmar från Skåne till mellansverige, Danmark, Tyskland, Holland eller ännu längre.

Tävlingsformer.

För den som vill tävla inom motorflyg så finns två vanligare tävlingsformer, dels precisionsflygning och dels rallyflygning. Förutom detta så förekommer även Flyg Femkamp där man förutom flygmomenten tävlar i simning, terränglöpning och punktorientering. Även olika former av klubbtävlingar eller enklare tävlingar av social karaktär förekommer.

Tävlingarna är utformade för att mäta piloten och ev co-pilots skicklighet i navigering och landning. I rallyflyg förekomma även tävlingsmoment som är mer slumpartade och av socialkaraktär.

Precisionsflyg.

Precisionsflygtävling, navigation och landningar.

Inom precisionsflygning så tävlar man oftast individuellt. Tävlingen består av tidtabellnavigering med specialuppgifter och landningar. Sedan 70-talet finns de reglerna fastställda internationell. Man tävlar på klubbnivå och har DM, SM, NM och VM. I Sverige har vi också en form där alla piloter i hela Sverige kan delta. Dessa kallas riksnavigationstävlingen och rikslandningstävlingen. Mer information om dessa, resultat publiceras fortlöpande, finns på www.ksak.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Precisionstävling – navigation.

Precisionstävlingar innebär att man dels utför en tidtabellnavigering dvs man skall räkna ut sin kurs och fart i förhållande till rådande vind och sedan flyga så att man på sekunden passerar enligt denna beräkning. Fel i beräkningen ger straffpoäng vilket också erhålls om man avviker från den beräknade passagetiden när man flyger förbi tidkontroller. Tidkontrollerna är inte kända för piloten med undantag för Startpunkten och Målpunkten. Brytpunkter, även kallad vändpunkter, är kända för piloten men behöver inte vara tidkontroller. För att öka svårighetsgraden har man tagit foto och lagt ut duktecken som piloten skall ange på sin karta (protokoll). Missat eller fel markerat foto eller duk ger ytterligare straffpoäng. Det gäller följaktligen att få så få straffpoäng som möjligt.


Precisionstävling – landningar.

Man tävlar i fyra (4) olika typer av landningar; vanlig motorlandning, simulerad nödlandning med fri användning av klaff, simulerad nödlandning utan att använda klaff samt motorlandning över hinder. Landningarna går ut på att man på normalt sätt skall sätta ner flygplanets landningsställ (huvudhjulen) på en noll-linje. Det ger straffpoäng om man hamnar före eller efter linjen. Här är det högre straffpoäng per meter från linjen om man landar före noll-linjen.

Vanlig motorlandning.

Piloten skall göra inflygning och landa på det sätt som är normalt att landa på.

Simulerad nödlandning med fri användning av klaff.

För att träna piloter på att hantera, och på säkrast möjliga sätt landa, vid ett ev motorbortfall tränar man detta genom att med motorn på tomgång utföra en inflygning och landa. I denna landning så kan man reglera sin inflygning genom att ta ut eller ta in klaff vilket ökar möjligheten att landa på noll-linjen.

Simulerad nödlandning utan användning av klaff.

För att träna piloter på att hantera, och på säkrast möjliga sätt landa, vid ett ev motorbortfall och haveri av klaffmanöverfunktion tränar man detta genom att med motorn på tomgång utföra en inflygning och landa. I denna landning så kan man inte reglera sin inflygning genom att ta ut eller ta in klaff. Klaffen skall hela tiden vara i infällt läge. Detta försvårar betydligt för piloten att manövrera flygplanet och att landa på noll-linjen.

Motorlandning över hinder.

Piloten skall göra inflygning och landa på det sätt som är normalt att landa på men med en brantare inflygningsbana. Detta förförande kommer ifrån inflygning till landningsbanor som har hinder. Hinder kan vara naturliga, som berg eller skog, eller artificiella, som hus eller master. Vid tävling håller funktionärerna upp en lina i två (2) metershöjd femtio (50) meter före noll-linjen.

Flygfemkamp.

I flygfemkamp så tävlar man även i simning, terränglöpning och punktorientering.

Simning är 100 meter bröstsim.

Terränglöpning är 3000 meter.

Punktorientering är ca 3000 meter. Här springer man en snitslad bana och skall, när man kommer till en kontroll, markera detta på kartan med ett nålstick. Den punkt som skall anges kan vara en punkt utanför den snitslade banan, som den tävlande skall bedöma avstånd och riktning till.

Rallyflygtävlingar.

Inom en striktare tävlingsform som är baserad på reglerna för precisionsflygning. Här tävlar man på klubbnivå, nationellt och internationellt. Rallyflygtävlingar är ofta av mer socialkaraktär och utformade så att piloten och medföljande alla är med och tävlar. Tävlingarna utgår från reglerna för precisionsflygning men är utformade för att mer likna en flygning från en plats till en annan (reseflyg). Tävlingsuppgifter som skall lösa dels när man flyger och dels när man är på marken före och efter flygning förekommer. T ex så kan det handla om att räkna dammar eller ange takfärg vid en vändpunkt. Andra tävlingsuppgifter kan vara flygplansigenkänning eller frågor med flyganknytning såsom meteorologi, flygningens grundprinciper, flygplanskonstruktion, flygregler etc. Ofta förekommer inslag av mer socialkaraktär som pilkastning, tipsrundor el likn.

Riksnavigations- och rikslandningstävlingen.

Dessa är en riks tävling utformad så att alla flygare i hela Sverige deltar under hela året. Regler och resultat finns publicerat på www.ksak.se Länk till annan webbplats.

Precisionstävling – landningar.

Man tävlar i fyra (4) olika typer av landningar; vanlig motorlandning, simulerad nödlandning med fri användning av klaff, simulerad nödlandning utan att använda klaff samt motorlandning över hinder. Landningarna går ut på att man på normalt sätt skall sätta ner flygplanets landningsställ (huvudhjulen) på en noll-linje. Det ger straffpoäng om man hamnar före eller efter linjen. Här är det högre straffpoäng per meter från linjen om man landar före noll-linjen.

Vanlig motorlandning.

Piloten skall göra inflygning och landa på det sätt som är normalt att landa på.

Simulerad nödlandning med fri användning av klaff.

För att träna piloter på att hantera, och på säkrast möjliga sätt landa, vid ett ev motorbortfall tränar man detta genom att med motorn på tomgång utföra en inflygning och landa. I denna landning så kan man reglera sin inflygning genom att ta ut eller ta in klaff vilket ökar möjligheten att landa på noll-linjen.

Simulerad nödlandning utan användning av klaff.

För att träna piloter på att hantera, och på säkrast möjliga sätt landa, vid ett ev motorbortfall och haveri av klaffmanöverfunktion tränar man detta genom att med motorn på tomgång utföra en inflygning och landa. I denna landning så kan man inte reglera sin inflygning genom att ta ut eller ta in klaff. Klaffen skall hela tiden vara i infällt läge. Detta försvårar betydligt för piloten att manövrera flygplanet och att landa på noll-linjen.

Motorlandning över hinder.

Piloten skall göra inflygning och landa på det sätt som är normalt att landa på men med en brantare inflygningsbana. Detta förförande kommer ifrån inflygning till landningsbanor som har hinder. Hinder kan vara naturliga, som berg eller skog, eller artificiella, som hus eller master. Vid tävling håller funktionärerna upp en lina i två (2) metershöjd femtio (50) meter före noll-linjen.

Flygfemkamp.

I flygfemkamp så tävlar man även i simning, terränglöpning och punktorientering.

Simning är 100 meter bröstsim.

Terränglöpning är 3000 meter.

Punktorientering är ca 3000 meter. Här springer man en snitslad bana och skall, när man kommer till en kontroll, markera detta på kartan med ett nålstick. Den punkt som skall anges kan vara en punkt utanför den snitslade banan, som den tävlande skall bedöma avstånd och riktning till.

Rallyflygtävlingar.

Inom en striktare tävlingsform som är baserad på reglerna för precisionsflygning. Här tävlar man på klubbnivå, nationellt och internationellt. Rallyflygtävlingar är ofta av mer socialkaraktär och utformade så att piloten och medföljande alla är med och tävlar. Tävlingarna utgår från reglerna för precisionsflygning men är utformade för att mer likna en flygning från en plats till en annan (reseflyg). Tävlingsuppgifter som skall lösa dels när man flyger och dels när man är på marken före och efter flygning förekommer. T ex så kan det handla om att räkna dammar eller ange takfärg vid en vändpunkt. Andra tävlingsuppgifter kan vara flygplansigenkänning eller frågor med flyganknytning såsom meteorologi, flygningens grundprinciper, flygplanskonstruktion, flygregler etc. Ofta förekommer inslag av mer socialkaraktär som pilkastning, tipsrundor el likn.

Riksnavigations- och rikslandningstävlingen.

Dessa är en riks tävling utformad så att alla flygare i hela Sverige deltar under hela året. Regler och resultat finns publicerat på www.ksak.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En bild

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Skånes FSF
c/o Bo Olsson
Murarevägen 8
246 33 Löddeköpinge


Kontakta oss

M: +46 708219637
E: info@flygsport.nu