Gå till innehåll
Skånes Flygsportförbund
Skånes Flygsportförbund

Modellflyg

– en livslång sport och hobby.

Med modellflyg kan man börja i tidig ålder 10-12 år och bli riktigt duktig med rätt hjälp. Man kan sedan fortsätta hela livet då modellflyget har så många olika grenar så man kan välja det som passar ens ålder och fysik. Modellflyget ger också dem som bedrivet någon annan form av flygsport men som pga av ålder eller andra skäl måste sluta en chans att fortsätta med flygsport. Modellflyget kan indelas i 3 huvudgrupper Friflyg - Linflyg- Radioflyg.

Friflyg

Friflyg är den äldsta och ursprungliga formen av modellflyg. När man fått upp modellen på höjd med hjälp av en gummimotor, förbränningsmoter, eller dragit upp den som en drake får den flyga fritt utan att piloten kan påverka modellen. Konsten är att trimma – ställa in -modellen sått att den flyger som piloten önskar och håller sig uppe så länge som möjligt. Tidigare byggde man själv modellerna av balsa och japanpapper, men i dag består modellerna till stor del av kompositmaterial och man köper färdiga delar eller kompletta modeller. Man tävlar i 3 kategorier Segelmodeller Gummimotermodeller och Förbrännings-motormodeller. Man har också Old Timer tävlingar med de gamla balsamodellerna.

Linflyg

I denna form av modellflyg flygs modellerna i en cirkel och styrs av en pilot i centrum. Denne håller ett handtag som är kopplat till två tunna stållinor. Linorna går in i flygplanets inre vingspets och är anslutna till en mekanism som överför rörelserna i linorna till planets höjdroder. Piloten får vrida sig runt i takt med planet. (Men yr blir man bara de första flygningarna.) Kombinationen av linlängd och flygfart är sådan att linorna hålls sträckta med en kraft som är flera gånger modellens tyngd. Det går alltså till och med att göra manövrer rakt ovanför huvudet. Sedan introduktionen i tidigt fyrtiotal har linflyget utvecklats till en tävlingssport på hög nivå. Det finns fyra olika typer av tävlingsformer för linflygplan: Speed, Stunt, Team Racing och Combat.

En bild

Radioflyg

Är idag den klart största grenen av modellflyg, eller här kan man tala om miniatyrflyg. Dagens radioanläggningar är så säkra och avancerade at man kan flyga alla typer av flygplan och helikopter. Man kan antingen bygga sin modell eller köpa helt färdiga modeller. Den vanligaste motorn har hitintills varit förbränningsmotorn, men utvecklingen av elmotorer och laddningsbara batterier har gjort att allt fler flyger med elmotorer. Tävla kan man göra i många olika klasser, men man kan också flyga bra för sitt eget nöjes skull. Om du tänker börja flyga radio, försök inte på egen hand utan tag kontakt med en klubb där du kan få hjälp och skolning. Även om du är en gammal fullskalepilot klarar du det inte. Det är inte roligt att bära hem den nya fina modellen i en plastpåse. Inomhusflyg är en speciell form av modellflyg. I inomhus friflyg flyger man med mycket lätta modeller drivna av en gummimotor, och det gäller att flyga så länge som möjligt. Utvecklingen av små lätta elmotorer och batterier har gjort det möjligt att också flyga radiostyrda modeller inomhus. Vanliga idrottshallar och gymnastikhallar fungerar utmärkt, men ju större hall och högre takhöjd desto roligare

För mer information www.modellflygforbund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Skånes FSF
c/o Bo Olsson
Murarevägen 8
246 33 Löddeköpinge


Kontakta oss

M: +46 708219637
E: info@flygsport.nu