Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Strategi

Carl flyger modellflygplan i samband med ungdomsläger i Lidköping.

Vårt DNA, vår historia och det som gjort oss till oss

  • Drömmen att flyga driver oss. I alla tider har människan tittat mot himlen och drömt om att kunna flyga. Sedan drygt 100 år är det inte bara möjligt – det är tillgängligt för alla som vill och kan.
  • Att mäta sina förmågor mot andra och sig själv är något vi människor ofta vill och ofta gör. I det finns ingen skillnad på oss som flyger – vare sig det gäller att mäta krafterna mot varandra när vi flyger med modeller, med skärmar, i ballonger, i höga hastigheter med och utan motorer, eller bara faller fritt i luften – och andra idrottare. Det är flygsportens kärna.
  • Flygsport är träning, tävling, motion och att ha kul. För oss är idrotten det gemensamma.


Flygglädje uppe bland molnen.

Vår vision & verksamhetsidé

Flygsport – idrotten för den som älskar att vara i luften!

Flygsport är träning, tävling, motion och uppvisning i flera olika flygsportgrenar. I starka föreningar byggda på gemenskap under hela livet erbjuder vi möjligheten att utöva säker flygsport baserad på hög självkännedom och förutsättningar att utmana sig själv.

Kärnvärden är de ord och fundament som varumärket vilar på. De är själen i varumärket och kärnan i identiteten medan den grafiska identitetn och logotypen är ansiktet. Kärnvärden är de värderingar som genomsyrar verksamheten och organisationen.

Gemenskap i samband med skärmflygstart.

Gemenskap

Vår kärlek till att flyga förenar oss. Det spelar ingen roll om vi är tillsammans hela tiden eller ens om vi är på samma plats när vi flyger eller faller fritt i luften. Vår gemenskap sträcker sig bortom själva flygningen.

Vi som någon gång flugit har en alldeles särskild gemensam historia som binder oss samman. Det är den som gör oss till flygsportare!Skoj det har dessa fallskärmshoppare. Foto: Sara Lundqvist.

Tillit

Flygsport är idrott i luften och det krävs att vi är säkra och trygga i vad vi gör. Säkerhet bygger på tillit till egen och andras kunskap och erfarenhet. Det gör att du kan utmana dig själv och få hjälp av andra när det behövs.

Att känna tillit är avgörande för både nybörjare och mer erfarna.

Navigering i samband med motorflyg i fjäll. Foto: Sarka Malakova.

Självkännedom

Kärleken till att flyga är svaret på varför vi håller på. Hade människan varit menad att flyga skulle vi vara födda med vingar, sägs det. Det är vi inte. Därför måste vi utmana oss själva, men också ha insikten att göra det när vi kan och behärskar situationen. Eftersom vi håller på med flygsport är prestation och resultat viktiga för eliten, men prestation och utveckling kan vara lika viktigt för en nybörjare som flyger eller vågar falla fritt för första gången.

Att testa våra gränser, vare sig vi gör det i ett flygplan, i en luftballong, i fritt fall, under en skärm eller om vi står på marken och flyger vår modell, kräver självkännedom.

Flygsport – idrott i luften!

Det unika för oss är att vi håller på med en idrott som är fartfylld och rolig och har luften som arena.

En rad med cumulusmoln en så kallad molngata. Foto: Jan Andersson

Strategiska områden

Idrottsutveckling

Utvecklingen av vår idrott är en avgörande del i att bygga en starkare flygsport. För att vi ska nå vår vision krävs mer än idrottslig utveckling, men utan den blir vi inte idrotten för alla som vill vara i luften. Vi ska fokusera än mer på den idrottsliga verksamheten och hur idrotten ska utvecklas inom såväl föreningen som för medlemmen – avseende både bredd och elit. En viktig del inom idrottslig utveckling är att fler unga väljer vår idrott, men också att de som kommer in i svensk flygsport stannar kvar. Därför kan vi kan behöva utveckla en gemensam väg in i vår idrott oavsett om man väljer att specialisera sig i sitt initiala val, eller senare i livet väljer en annan gren – en röd tråd som knyter samman flygsportens olika verksamheter. Vi behöver utveckla verksamheten så att vi bättre svarar upp mot en mer mångfacetterad efterfrågan bland våra aktiva och våra föreningar.

Vi ska bli fler

Svensk flygsport behöver bli mer attraktiv och öppen för fler människor. Ett arbete för att nå och locka nya grupper som traditionellt sett inte väljer flygsporten behövs. Vi måste utveckla verksamhet och organisation som bidrar till att våra föreningar kan få fler tjejer och unga vill till vår idrott. Det kommer att vara viktigt att hitta och utveckla metoder och former som drar nytta av digitaliseringens möjligheter för nyrekrytering. Det handlar om att sänka trösklar för att kunna uppleva flygsport, om ökad tillgänglighet genom enkelhet, närhet, tid och kostnader. Fler ska kunna pröva flygsportens olika grenar oavsett var man bor och lever i Sverige.

Intressepolitik

Vi måste tillsammans inom svensk flygsport intensifiera vårt arbete med myndigheter och andra kring regelverk och system som påverkar våra möjligheter att utöva vår idrott – vi behöver vår arena. Luftrumsfrågorna har en alldeles särskilt viktig del i att det ska kunna bli fler som lockas till flygsporten.

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp