Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Medlemskap

En bild

Att vara medlem i Svenska Flygsportförbundet det är våra föreningar. Föreningarna betalar en årlig medlemsavgift som beslutas av förbundsstämman. För 2023, 2024 & 2025 har stämman beslutat om att medlemsavgiften är 400 kr/förening och år.

Fördelar med medlemsskapet

Här listar vi några exempel på förmåner med medlemskapet hos Svenska Flygsportförbundet.

 • Ni är en del av svensk idrottsrörelse alltså Riksidrottsförbundet (RF) liksom SISU Idrottsutbildarna.
 • Ni är en del av internationella Flygsportförbundet FAI
  • VM och EM
  • Rekord
  • Tävlingsregler
  • Utmärkelser
  • FAI Sportlicenser
 • Ni är en del av Europe Air Sports (EAS)
 • Genom Svenska Flygsportförbundet finns dessutom
  • Föreningsutvecklingsbidrag
  • Stipendier: Florman (kvinnliga flygsportare), Unga ledare och miljö (förening)
  • Förtjänstmedaljer
  • Grenförbundsstöd
  • Elitbidrag
  • Antidoping en del av antidoping Sverige
  • Intressepolitik (arenor, luftrum med mera)


Medlemskap

Vi välkomnar nya medlemmar.

Hos Svenska Flygsportförbundet kan bara föreningar söka om medlemsskap. Alla medlemmar skall följa våra stadgar Pdf, 252.3 kB..

Läs först tipsen innan ni fyller i RF:s ansökningsformulär!

Besök RF:s tips runt att bilda en förening. Vi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.rekommenderar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.er att utgå från RF:s stadgemall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I denna stadgemall finns ett avsnitt i 1 kap 3§ som skiljer sig lite då vi inom flygsporten även har grenförbund så använd nedan och justera ??? med rätt organisation.
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i föreningen.

Föreningen är medlem i grenförbundet (GF) ???? (???) samt i specialidrottsförbundet (SF) Svenska Flygsportförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Genom medlemskap i Svenska Flygsportförbundet blir förening även medlem i distriktsidrottsförbundet (DF) RF-SISU ??? samt specialidrottsdistriktsförbundet (SDF) ???.

Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är föreningen skyldig att lämna uppgifter m.m.

Beroende på ert sätes geografi skall rätt distrikt skrivas in istället för ??? ovan. Kontakta vår generalsekreterare för att få reda på vilket samt specialidrottsdistriktsförbundet (SDF) geografi skall ersättas kontakta GS för att få reda på vilket.

Anslutning till Svenska Flygsportförbundet

För att bli medlem i Svenska Flygsportförbundet måste föreningen (klubben) vara ansluten till minst ett grenförbund. En förening kan vara medlem i flera grenförbund. Eftersom Svenska Flygsportförbundet är medlemmar i Riksidrottsförbundet blir föreningen genom sitt medlemskap i Flygsportförbundet automatiskt ansluten till Riksidrottsförbundet. Detta gäller också SISU Idrottsutbildarna. Dessutom beroende på vilket säte (ort) föreningen har enligt sina stadgar tillhör man även ett idrottsdistrikt.

Svenska Flygsportförbundet har följande åtta grenförbund:

 • Svenska Ballongfederationen
 • Svenska Fallskärmsförbundet
 • Svenska Hängflygförbundet
 • Svenska Konstflygförbundet
 • Sveriges Modellflygförbundet
 • KSAK-Motorflygförbund
 • Svenska Segelflygförbundet
 • Svenska Skärmflygförbundet

Vi rekommenderar er att ta kontakt med vår generalsekreterare (GS) för hjälp med era stadgar innan medlemsansökan.

Ansökningsprocessen

Ansökan gör du genom att fylla i RF:s formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Därefter kommer processen fortsätta med att ansökan godkänns av

 • Grenflygsportförbundets/grenförbundens styrelse
 • Svenska Flygsportförbundets styrelse
 • Riksidrottsförbundet

Publicerad: 2022-09-11

Senast uppdaterad: 2022-09-11

Författare: Kjell Folkesson

Sponsorer

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp