Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Rekord

Här uppdateras rekord satta av svenska piloter i sverige eller utomlands.
Svenska Flygsportförbundet äger och godkänner rekorden och har delegerat till SSFF/TK att kontrollera och validera.

Se till att ni kan rekordreglerna, så att rekordet inte riskerar avslås. För svenska rekord gäller Svenska Rekordregler och för internationella rekord gäller FAI's rekordregler. Det är också ett krav att ni har en giltig FAI-licens när rekordförsöket görs.

Meddela Flygsportförbundet omgående efter att ni anser er slagit ett nytt rekord. Därefter fyller ni i rekordansökan inom tidsramarna och skickar in till TK för validering.

Status

TK

FSF

Rekordansökan har kommit till TK och är under behandling


TK har validerat rekordet och lämnat över till FSF för beslut

🆗

FSF har godkänt rekordet, som nu är officiellt

🆗

🆗

Tidigare rekord
En bild

Från Dan Girdea's hastighetsrekord i maj 2022

Publicerad: 2022-12-27

Senast uppdaterad: 2023-08-09

Författare: Bengt Pettersson

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 1103
701 11 Örebro

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se