Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

 

Ansökan om klubb bidrag

Policy för klubbidrag – Svenska Skärmflygförbundet

Klubbar som är medlemmar i Svenska skärmflygförbundet (SSFF) kan ansöka om bidrag från förbundet. Bidrag lämnas till klubbar, inte till individuella medlemmar i klubbar.

Styrelsen i SSFF beslutar om bidrag kan beviljas och till vilket belopp. Besluten kan inte överklagas.
Bidragen skall användas för att stödja skärmflyget i Sverige. För insatser som bedöms vara av riksintresse kan SSFF besluta om att stå för större eller hela delen av den verkliga kostnaden. För insatser som är av intresse primärt på klubbnivå beslutas sällan om bidrag på mer än halva verkliga kostnaden.

Efter positivt beslut sker utbetalning normalt mot kvitton efter att insatsen är avslutad. I vissa fall
kan utbetalning ske tidigare, men slutredovisning måste då ske inom 12 månader efter utbetalning
av bidrag annars kan återkrav av beviljade medel övervägas.

Ansökan om bidrag bör beskriva hur insatsen är av värde för skärmflyget och med en budget visa
hur bidraget skall användas och hur eventuell övrig finasiering är utformad.

Ladda ned dokumentet Pdf, 101.4 kB.

Publicerad: 2023-10-24

Senast uppdaterad: 2023-11-07

Författare: Yaacov Neselrot

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se