Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund
En bild

Anläggning flygfält

Efter att de tidigare flygflottiljerna i Tullinge och Barkarby lades ned som sportflygfält, återstår ingen belagd bana på något klubbfält i länets inre delar. Den närmaste ligger i Norrtälje. Skå-Edeby, med gräsbanor, är det enda sportflygfältet i länets inre del, men där tar man inte emot nya flygplanägare. I Kungsängen finns ett gräsfält för ultralätta flygplan, men i övrigt är det bara små anläggningar med plats för enstaka flygplan.

Det har funnits planer på att skapa ett nytt klubbfält, eller utveckla ett befintligt. De planerna tog åter fart hjösten 2017, och samtal fördes på kvalificerad nivå om att bygga ett nytt flygfält, som en del i en större regional idrottsanläggning där även bl.a. motorsport skulle medverka. Under 2020 lades dock planerna på is, egentligen huvudsakligen för att flygklubbsaktiviteten i Stockholm hamnat på en så kritiskt låg nivå att det inte skulle finnas förutsättningar för ett föreningsdrivet flygfält.

Det finns en lång artikel från 2020 i nyhetsarkivet om arbetet med flygfältsfrågan. Stockholms Flygsportförbunds arbete fokuserar därmed på att stödja almänflyget på andra sätt än ett nytt flygfält, och i övrigt arbetar vi mycket med de lättare flygsportgrenarna, bl.a. genom etableringen av ett flygsportcenter på den mark som finns kvar på Barkarbyfältet och nu skyddas mot exploatering av reservat..

Publicerad: 2022-11-17

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se