Gå till innehåll
Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén (TK) fungerar som expertgrupp i frågor som berör tävlingar inom alla skärmflyggrenar, samt tar initiativ till och bereder sådana ärenden till styrelsens sammanträden.

TK ska minst bestå av styrelsens tävlingsansvarig och landslagsledare och ska representera samtliga tävlingsgrenar. TK ansvarar för att hålla kapitel 6 i Verksamhetshandbok aktuellt. TK ska verka för att SM hålls varje år. SM kan hållas i Sverige eller utomlands. Intresseanmälan till SM ska finnas SSFF tillhanda i november, ansökningar ska finnas SSFF/TK tillhanda vid förbundsmötet. Beslut om SM tas normalt i slutet av januari.

TK fattar alla beslut om godkännande av tävlingar på nivå Svenska mästerskap, Sverige cup och Distriktsmästerskap, samt handlägger bidragsansökningar för alla tävlingar inom ramen för sin budget. TK utser den klubb som administrerar Svenska distansligan (SDL). TK lämnar förslag på landslagsledare till styrelsen som formellt utser posten. Svenska rankingen följer FAI:s världsranking, World Pilot Ranking System (WPRS). Ansökningar om svenska rekord handläggs av TK som kan godkänna eller avslå ansökan. Godkända ansökningar skickas till FSF för godkännande som svenskt rekord. Historik samt gällande svenska rekord ska hanteras av TK.

Nordiskt mästerskap - NM anordnas årligen. Tid och plats meddelas av det nordiska land som står som arrangör. Arrangör utses av NHPC bland inkomna ansökningar. Ansökan om att arrangera NM ska skickas till TK senast 31 oktober året innan. Ansökan ska godkännas och tillstyrkas av TK. Tillstyrkt ansökan ska sändas till NHPC.

Nordic Hang and Paraglading Co-ordination meeting (NHPC) - NHPC anordnas årligen. Vanligen i slutet av november. Tid och plats meddelas av det nordiska land som står som arrangör. Arrangör av nästkommande års NHPC utses på mötet. TK ska inför NHPC ta fram: Uppgifter om årets längsta skärmflyg i Sverige för tävlan om The Nordic Trophy. (triangel, out/return har uppräkningskoefficienter) Svenska rekord som kan göra anspråk på nordiskt rekord. Eventuell ansökningar om NM. Till rekordansökningar ska bifogas dokumentation om hur det har godkänts, helst med tracklogg.

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Författare: Victoria Barrsäter

Postadress

Svenska Skärmflygförbundet
Box 145
561 22 Huskvarna

Besöksadress


Kontakta oss

+46 8 234 123
kansli@paragliding.se