Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Regler

Reglerna ingår i SHFs tävligsregler

6.0 DISTANSLIGAN


Allmänna regler

 • Start skall ske inom landets gränser
 • All flygning skall ske i enlighet med gällande bestämmelser.
 • Alla av SHF godkända startsätt får användas.
 • Flygningar gjorda vid godkända heat i tävlingar godkänds ej. Piloter i tävlingar kan dock välja att flyget ska ingå i distansligan istället för tävlingen. Piloten ska då före start (uppbogsering) välja om flygningen skall räknas till distansligan. -Väljer piloten att räkna flygningen på distansligan ges DNF (did not fly) för piloten i heatet. (Innebär att han räknas som startande med 0 poäng).
 • De fyra mest poänggivande flygningarna under perioden 1/3 - 30/11 räknas.
 • Vinnare är den som har flest poäng totalt på fyra flygningar.
 • Alla uppgifter lämnas via KML eller IGC fil (eller med koordinater "latitud och longitud", med 2 st oberoende vittnen)
 • Banan behöver inte redovisas före flygningen.

Beräkning av distans

Efter flygningen väljs en startpunkt plus upp till tre punkter och en mål punkt väljs ifrån data loggen. Detta sker så att poängen för flygningen maximeras enligt reglerna för poängberäkning. Dvs den sträcka som ger maximal poäng enligt reglerna tas fram. (Sker med hjälp av datorprogram).

Banan anses sluten om distansen mellan startpunkt och målpunkt är mindre än 35% av distansen runt brytpunkterna. I detta fall är poäng givande distans lika med distansen runt de tre brytpunkterna minus distansen mellan startpunkt och målpunkt.

Min distans är 15 km

Max höjd differens mellan start och målpunkt = 1000

Utan GPS kan endast öppna distanser rapporters. Poänggivande sträcka är då en rak linje mellan start alt. urkopplingspunkt och landning. Annan pilot skall då intyga flygningen riktighet.

Poängberäkning

 • 1 poäng ges för varje poänggivande kilometer en reglerna för "beräkning av distans".
 • För triangel enligt FAI regeln om minsta delsträckan 28% av hela banan ges 2 per kilometer
 • För alla andra trianglar och bantyper ges 1,5 poäng per kilometer.

Bandefinitioner

Öppen bana
Bana där avståndet mellan start och landningen är mer än 15km. Sträcka mäts mellan startpunkt och landning (alternativt bästa loggade GNSS punkt)

Out & return och övriga banor
Bana med en startbrytpunkt, minst en brytpunkt och en målbrytpunkt. Där landningen sker närmare startpunkten än 35% av den totala distansen för en hela banan.

Triangel
Bana med tre brytpunkter, Kortaste "benet" i triangeln måste uppgå till minst 28% av sidornas total längd. Bandistans mäts i räta linjer mellan Start- Brytpunkt 1- Brytpunkt 2 och Mål. Det är möjligt att ge poäng för triangel om distansen mellan startpunkt och målpunkt är mindre än 35% av distansen runt de tre brytpunkterna.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org