Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Sparbanksstiftelser

Sparbanksstiftelserna har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet, men även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom stiftelsernas verksamhetsområden. Detta syfte tillgodoses genom ekonomiskt stöd ur avkastningen från stiftelsernas förmögenhet till projekt som visar starkt samhällsengagemang lokalt, regionalt och nationellt. Stiftelserna bidrar till samhällsutveckling genom aktiv närvaro i sina regioner, se respektive stiftelses hemsida för information om lokala engagemang och vilka möjligheter som erbjuds.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-10-18

Författare: Kjell Folkesson