Gå till innehåll
Västra Götalands Flygsportförbund
Västra Götalands Flygsportförbund
En bild

Bidrag att söka från VGFSF

Tävlingar

Ungdoms DM: 2 500 kr till den arrangerande föreningen plus deltagarbidrag beroende på gren och startmetod (sanktionerad av VGFSF).

DM: 2 500 kr för arrangemang plus 750 kr per tävlingsdag (sanktionerad av VGFSF).

Läger- och Kursverksamhet

Läger och kurser som görs i sammarbete med Västra Götalands Flygsportförbund där mer än en av våra föreningar deltar kan det ansökas bidrag för. Kontakta styrelsen om så är fallet och då före aktiviteten har ägt rum

Utbildningar

10% av kostnaderna för ledarutbildning ex instruktör- och lärareutbildningar som betalas av föreningen.

Postadress

Västra Götalands Flygsportförbund
c/o Kjell Folkesson
Fjällgrönan 8
424 49 Angered

Fakturaadress

Västra Götalands Flygsportförbund
c/o Leif Gustafsson Myrlundavägen 13B
504 63 Borås

leffeg65@gmail.com

Kontakta oss

+46 702 92 50 11
vgfsf@flygsport.org

BG 5463-5925