Gå till innehåll

#slopaspridningstillståndet

#slopaspridningstillståndet

upphäv lagen om spridningstillstånd

Spara skattemedel, minska onödig byråkrati och ge bättre förutsättningar för flygsporten utan att försvaga totalförsvaret. Upphäv §9 i lagen om skydd av geografisk information 2016:319.


Hur påverkar lagen flygsporten?

Kravet på spridningstillstånd hämmar flygsportens utveckling. Att kunna dela dagsaktuella bilder och filmer i sociala medier är det sätt vi på ideell basis kan marknadsföra vår verksamhet och locka fler utövare till sporten. Det hämmar även hur vi kan rapportera om tävlingar.

 

Vad säger lagen?

Förutom vissa undantag så är det förbjudet att sprida bilder eller filmer som visar Sveriges territorium på sjö eller land om de tagits från ett luftfartyg. Enskilda fall kan få tillstånd att sprida materialet för de specifika ändamål som angetts i ansökan.

 

Kostnaden att upprätthålla lagen

Lantmäteriet vill ha 30 miljoner kronor för att kunna hantera tillståndsgivningen och det är ändå en för låg siffra. Vår undersökning visar att det finns ett stort mörkertal med tillstånd som aldrig söks. Hälften av flygsportarna delar filmer och bilder utan spridningstillstånd (hälften för att de inte känner till lagen och andra bryter medvetet mot den) och ytterligare 14 procent söker inte tillstånd varje gång.

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp