Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet
För att gynna den biologiska mångfalden har Ludvikaklubbarna skapat sandblottor och satt upp bihotell.

För att gynna den biologiska mångfalden har Ludvikaklubbarna skapat sandblottor och satt upp bihotell.

2023 års miljöpris går till tre föreningar

Biologisk mångfald, energieffektivisering och solkraftsanläggningar är miljöarbeten i våra föreningar som förbundsstyrelsen har valt att premiera. Vinnare till 2023 års miljöpris är Ludvika Segelflygklubb 15 000 kr, Herrljunga Flygklubb 7 500 kr och Falbygdens FK 7 500 kr.

Ludvika Segelflygklubb, 15 000 kr

Har de senaste åren gjort åtgärder kring energieffektivisering och biologisk mångfald. Klubblokalen med bygglokal har utrustats med luftvärmepumpar och taket har tilläggsisolerats. Med dessa åtgärder är det numera möjligt att hålla klubblokalen uppvärmd även under vinterhalvåret för att utföra årstillsyner på flygplan, ha teorilektioner och klubbträffar. Energiförbrukningen för uppvärmning har halverats med förbättrad komfort! Ludvika Segelflygklubb har också i klubbstugan och hangar uppgraderat tilll LED-belysning. I bygglokalen har
belysningens effektförbrukning minskat från ca 1400W till 500W. Den nya LED belysningen ger dessutom en bättre belysning än de gamla lysrören. Energieffektiviseringen ger årligen minskade CO2 utsläpp med ca 550kg (svensk EL-mix).

Biologisk mångfald

Ludvika Segelflygklubbs medlemmar har inspirerats av skötselråden för Ludvika Flygplats Pdf, 3.4 MB. som Svenska Flygsportförbundet tog fram 2022 och medlemmarna ser möjligheten med att flygplatsområdet kan vara en resurs för miljön och den biologiska mångfalden.
Med utgångspunkt från skötselråden har arbetet med att stärka den biologiska mångfalden på flygplatsen påbörjats.

  • Bekämpning av Kanadensiskt gullris (invasiv växt)
    • Hösten 2022 transporterades ett tiotal säckar gullris till återvinningscentralen
    • Hösten 2023 transporterades tre säckar gullris till återvinningscentralen.
  • Slyröjning och bortforsling av högar med sly
  • Sandmiljö har skapats
  • ”Bihotell” har satts upp
Bekämpning av Kanadensiskt gullris. Hösten 2022 transporterades tiotalet säckar gullris till återvinningscentralen medan det bara blev tre 2023. Åtgärderna verkar ge effekt.

Herrljunga Flygklubb, 7 500 kr

Har satsat på att sänka förbrukningen av el. De började med att få tips av Herrljunga kommuns rådgivare. Vilket ledde fram till att man installerat en solkraftsanläggning som ska förse Herrljunga Flygklubb med tillräckligt med energi hela sommarhalvåret, man har sänkt värmeförbrukningen med 25 % med bättre optimering av luftvärmepumpar samt installerat laddstolpe som kan ladda elflygplan. Samtliga lysrör har ersatts med LED. Detta har kunnat genomföras tack vare anläggningsbidrag via RF SISU Västra Götaland. Totalt har satsningen kostat drygt 313 000 kr varav man har fått anläggningsbidrag om 230 000 kr. Medskick från Herrljunga Flygklubb är vikten att vara LOK-rapporterande förening för då kan man få möjlioghet att söka exempelvis anläggningsbidrag!

Falbygdens Flygklubb, 7 500 kr

Har i juli 2023 installerat solceller på klubbstugans tak för att vara med i miljöarbetet och minska vår klubbs miljöpåverkan. Vår nya solcellsanläggning beräknas att producera ca 18 000 kwh per år med hjälp av 51 stycken solcellspaneler. Klubben har betalat 322 720 kr för anläggningen. Vi i klubben torde med denna investering vara väl rustade inför framtiden med tanke på el-flygets intåg!

Nominera din förening till 2024 års miljöpris

Totalt nominerades fem föreningar till 2023 års miljöpris.. Vi hoppas att det blir fler till den 1 december 2024 som är sista dag att nominera er förening till 2024 års miljöpris. Förbundsstyrelsen premierar föreningar som genomfört miljöarbete framför de som nominerar för att i framtiden göra något. Vi hoppas att årets vinnare kan inspirera fler flygsportföreningar till olika miljöinsatser - du hittar mer information om flygsports miljöpris här.

Publicerad: 2024-01-06

Senast uppdaterad: 2024-01-14

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp