Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Friskvårdsbidrag vad gäller?

Flygsport har klassats som en för dyr sport för att man skulle kunna få använda det till friskvårdsbidrag och dessutom ansåg många handläggare att det saknades karaktär av motion. På senare tid har ett antal rättsfall avgjorts i Högsta Förvaltningsdomstolen, som inte håller med om att lagtexten ska tolkas på detta vis. Det har exempelvis rört sig om ridsport, dock inget rättsfall med flygsport.

Vissa saker är inte några oklarheter runt. Det är upp till respektive arbetsgivare att bestämma vad Friskvårdsbidraget får användas till. En arbetsgivare kan välja att göra det smalare än vad det är möjligt att använda friskvårdsbidraget till. Maxbeloppet är 5 000 kr, men samma här det är upp till arbetsgivaren att bestämma vad maxbeloppet är hos dem, det är dock klart att det inte får vara olika maxbelopp för anställda hos samma arbetsgivare.

Skatteverket trycker på att "Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motionsaktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort. Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar."

Rättsfallen

När man tittar på lagstiftningen och de rättsfall som avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen relativt nyligen exv HFD 2020 ref 33.pdf (skatteverket.se) Länk till annan webbplats. så framgår det ganska tydligt att det viktiga är främst två saker.

  1. Hela personalen kan ta del av förmånen och ingen skall behöva avstå pga att ett nyttjande t.ex kräver tillgång till avancerad eller dyrbar utrustning.
  2. Förmånen är av mindre ekonomiskt värde

Kravet i inkomsskattelagen om ”enklare slag” av motion inte kan tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån som utgår i pengar.

Arbetsgivaren

Vad gäller kring flygsport och friskvårdsbidrag? Det kan inte vi svara på det är en diskussion du måste ta med din arbetsgivare. Det är viktigt att förstå att om din arbetsgivare godtar en aktivitet som senare inte skulle accepteras vid en granskning så innebär det risken att man får betala arbetsgivaravgifter samt att du förmånsbeskattas för detta samt att man kan få betala en avgift till Skatteverket. Svenska Flygsportförbundet som arbetsgivare väljer till sina medarbetare att göra följande tolkning kring flygsport.

  • Kostnader kopplat till att ta ett certifikat/licens kan inte användas till friskvårdsbidrag.
  • Kursavgifter till fortbildning som är fortbildning till aktivitet riktat till att börja eller bli mer avancerad inom tävlingsflyg är utbildning som går att använda friskvårdsbidraget till.
  • Vinschning, flygbogsering och liknande likställer vi med liftkort och kan därför användas till friskvårdsbidraget, dock inte under grundutbildning till certifikat/licens.

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp