Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Borås Segelflygklubb får Svenska Flygsportförbundets miljöpris 2021

2020 instiftade Svenska Flygsportförbundet ett miljöpris med syftet att uppmuntra till ett långsiktigt förbättringsarbete. 2021 års pristagare är nu utsedda och det är två segelflygklubbar nämligen Borås Segelflygklubb och Linköpings Segelflygklubb.

Fram till sista november kan man nominera en flygsportförening till årets miljöpris. Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet har 2021 valt att dela ut två miljöpris.

Borås Segelflygklubb tilldelas 10 000 kr

Borås Segelflygklubb har som målsättning att vara oberoende av fossila energikällor senast år 2030. Därför har klubben upprättat ett handlingsprogram. 2020 levererades Skandinaviens första två-sitsare med elektrisk hemflygningsmotor en ASG 32 EL läs mer i Nordic Gliding.

Tillsammans med Flygsportförbundet och Borås Flygplatsföreningen (i vilken klubben ingår) har vi gjort en naturinventering av Borås flygplats med biytor. Denna inventering har utmynnat i en skötsel-/åtgärdsplan för att öka biodiversiteten. Föreningen har tillsammans med de två andra flygsportföreningarna på fältet bildat en arbetsgrupp som jobbar på att genomföra skötselplanen.

Linköpings Segelflygklubb tilldelas 2 000 kr

Linköpings Segelflygklubb har ställt om flottan av markfordon till att vara fossilfri. Traktor för gräsklippning och fältunderhåll körs på HVO100, och fältbil för att dra flygplan till och från startplats har ersatts av elbil av typ golfbil med flak.

Läs mer om miljö under verksamhet.

Publicerad: 2021-12-31

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp