Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Det ljusnar vi kan börja tävla

Från idag 2 juni sanktionerar vi tävlingar på lokal nivå och från 1 juli på nationell nivå!

Tyvärr är ännu inte pandemin över, men smittspridningen minskar ihop med att fler och fler blir vaccinerade.
Utvecklingen är så pass bra att Folkhälsomyndigheten har hävt tävlingsförbudet för vuxna. Dock är vi uppmanade att
öppna upp i en lugn fas i juni för att om smittspridningen inte ökar kunna tävla på alla nivåer från 1 juli.
I juni är det därför ok med klubbmästerskap och distriktsmästerskap. Från 1 juli ser vi att alla former av nationella
flygsporttävlingar kan äga rum, så länge inte smittspridningen ökar. Vi vill därför uppmana våra grenförbund och
distrikt att sanktionera DM-tävlingar som kan äga rum i juni och övriga tävlingssanktioner för exv SM kan sanktioneras
redan nu så länge tävlingen äger rum tidigast 1 juli.
För alla arrangörer och deltagare krävs att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilka ni just nu hittar på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Du hittar även värdefulla tips på FAI:s COVID-sida. Dessa sidor uppdateras allt eftersom.
Rekommendationer för alla flygaktiviteter
• I händelse av att du inte mår helt bra, till och med milda symptom, såsom förkylning, nysningar, ont i
halsen, hosta, feber, andfåddhet, men även buksmärtor, huvudvärk, andra "konstiga" symtom: stanna
hemma, kom inte till flygfältet.
• Om en familjemedlem har dessa hälsoproblem: stanna hemma.
• Överföring av viruset är möjligt, även när en person ännu inte har symtom.
• Har du varit i kontakt med en smittad person under de senaste 14 dagarna: stanna hemma.
• Ta med din egen mat, dryck, skyddsmaterial till flygfältet.
• Som vaccinerad kan du fortfarande bli smittad och smitta andra. Följ därför alla de råd som
Folkhälsomyndigheten publicerar. Betänk att många tävlande ännu inte ens har fått första sprutan.
Du som är pilot med medicinskt intyg, tänk på regelverket i samband med vaccineringen läs mer på Transportstyrelsens
sida.
Låt oss alla nu genomföra COVID-säkra evenemang så vi slipper fler inställda tävlingar i denna pandemi.

Publicerad: 2021-06-02

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp