Gå till innehåll
Svenska Hängflygförbundet
Svenska Hängflygförbundet

Så här börjar man

Nästan alla kan lära sig att flyga. Det enda kravet som ställs på dig som blivande hängflygare är att du är minst 15 år gammal när du påbörjar kursen, och minst 16 år vid examinationen för licens. Så länge man har en normal fysisk och psykisk kondition finns ingen övre åldersgräns. Läs även på vanliga frågor. Utbildningen genomförs i flera etapper.

Den allra första kurs man går heter grundkurs och genomförs olika beroende på vilken del av landet man befinner sig i. Till exempel i Skåne finns det bra förutsättningar för grundutbildning med fotstart i backe Länk till annan webbplats.. I Göteborg, Stockholm och Örebro utbildar man genom mark- eller vinschbogsering Länk till annan webbplats., i Sunne kör man flygbogsering med tandemvinge och i Norrland kör man bogsering med snöskoter på frusna sjöar.

Under grundkursen står instruktören/skolan för all utrustning och teorimaterial. Det enda du behöver är oömma kläder som är lätta att röra sig i och bra skor. Målet under grundutbildningen är elevlicens. Om du skaffar dig en utrustning i samband med utbildningen hjälper instruktörerna med inflygning på denna. Har du ingen utrustning har instruktören/skolan även mellanstadievingar som man kan flyga in sig när kompetensnivån anses lämplig till det.

Praktiken innefattar ett antal flygpass vilka genomförs med lättflugna skolvingar som du liksom övrig utrustning lånar under kursen. Träning på starter, lätta svängar, landning och flygning på låg höjd under lugna förhållande.

Teorin omfattar aerodynamik, meteorologi, materialkunskap och flygsäkerhet.

OBS: Instruktörerna lägger stor vikt vid att flygningen bedrivs under säkra former. Det innebär att väder eller andra omständigheter ibland gör att det bara blir flygning under en begränsad del av dagen. En förmiddag, eftermiddag, kväll eller på annat sätt förkortad flygdag motsvarar oftast ett till två flygpass. Eftersom utbildningen är beroende av väder och vind planerar flyglärarna fler dagar för grundkursen för att säkra förutsättningarna att slutföra utbildningen. Inplanerade reservdagarna kan ofta behövas för att slutföra utbildningen.

Nästa steg i det svenska systemet är kurs som leder till höjdflygbehörighet. Utbildningen omfattar ett antal moment som skall klaras för behörigheten såsom flygning på hög höjd över marken (minst 150m), övning av svängingar åt alla håll, avsiktligt stall av vinge ett antal gånger, övning av landningsvarv mm. Vissa klubbar kör separat kurs i höjflygbehörighet medan andra tar det direkt efter grundkursen. Det avslutas med praktisk och teoretisk examination.

Man skulle kunna säga att höjdflygbehörigheten är en språngbräda in i sporten. Rättare sagt: utan höjdflygbehörigheten kommer man ingenvart. Den behövs nämligen för att kunna fortsätta med alla andra behörigheter som nya hängflygare lägger på deras elevlicens.

På frågan om hur man kommer upp i luften gäller det samma sak som med grundkursen dvs olika metoder i olika delar av landet: Vissa instruktörer kör markbogsering (med vinsch, bil eller snöskoter), vissa kör trikebogsering med tandemvinge och vissa kör utbildningsresor till Södra Europa. Alla metoder har sina fördelar och nackdelar när det gäller tid, pengar och slit.

Lyckas man få höjdflygbehörighet kan man då fortsätta flyga utan instruktörsnärvaro inom de behörighetsområden man är examinerad för t.ex. starta med markbogsering i termiskt väder och flyga genom att fånga upp uppvindar. Men de allra flesta är ivriga att fortsätta med nästa utbildning. Ju flera behörigheter man har dessto mera flyger man. För mer information kolla på vidareutbildning.

OBS: det rekomenderas starkt att elever alltid flyger i sällskap av erfarna piloter.

Publicerad: 2022-11-27

Senast uppdaterad: 2023-01-12

Författare: Joel Ponce de Leon

Postadress

Svenska Hängflygförbundet
c/o Harald Holmström, Lövgatan 2
565 33 Mullsjö

Kontakta oss

+46 705 94 82 78
kansli@hangflyg.org