Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund

Flygsport en av flera "Friluftsidrotter" i stor rapport

Kommuner, region och länsstyrelse måste samarbeta för att hitta platser och arbeta fram en ordning som föreningar inom länets friluftsidrotter (en av dessa är flygsport) klarar av för att kunna anordna träning och tävling. Det är en av slutsatserna i en stor undersökande rapport från RF-SISU Stockholm (Stockholmsidrotten) författad av teknikkonsulten SWECO.

Ett samarbete har pågått i över tre år mellan distriktsförbunden i Stockholm för flygsport, orientering och segling, och senare även klättring, cykel, kanot och rodd. Stockholms Flygsportförbund var en av de ursprungliga iitiativtagarna.

Friluftsidrotter är idrotter som, förenklat, inte bedriver sin verksamhet i hallar eller på en plan med stängsel och linjer, utan i naturmark, i skog, på vatten och klipor eller i luften. Idrotterna har en tendens att vara regionala, alltså att föreningarna inte är kopplade till en kommun eller stadsdel, och detsamma gäller anläggningarna. Några idrotter tvingas tom. att bedriva sin verksamhet utanför länets gränser.

Samarbetet har varit kunskapssökande, och har nu resulterat i en stor undersökande rapport från RF-SISU Stockholm (Stockholmsidrotten) författad av teknikkonsulten SWECO. Efter den diskussion som följde på friluftsidrotternas motion till fjolårets distriktsidrottsstämma beslöt idrottsdistriktet att satsa hela 400 000 kronor på ett uppdrag till SWECO som tidigare skrivit viktiga rapporter för idrottsdistriktet.

Rapporten granskar friluftsidrotternas tillgång till anläggningar, och bygger på en enkät till distriktets föreningar och djupintervjuer med företrädare för föreningar och idrotternas distriktsförbund. En probleminventering och förslag till lösningar och vägar framåt, även för föreningarna, ges.

Rapporten är ett utmärkt verktyg att använda i samtal med markägare och myndigheter. Läs mer om rapporten på Stockholmsidrottens webbplats Länk till annan webbplats., eller gå direkt till själva rapporten som presenteras i en modern form som heter Storymaps Länk till annan webbplats..:

Publicerad: 2023-04-18

Senast uppdaterad: 2023-04-18

Författare: Björn Hårdstedt

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se