Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund

Flygsport i nätverksarbete för friluftsidrotter

Bland de många arenor där Flygsport deltar i samarbeten och nätverk, finns en grupp inom RF-SISU Stockholm (Stockholmsidrotten) som fokuserar på friluftsidrotter.

Stockholms Flygsportförbund deltar sedan några år i en arbetsgrupp inom Stockholmsidrotten (det som förr hette Stockholms Idrottsförbund och nu kallas RF-SISU Stockholm) som arbetar med vad som kommit att kallas friluftsidrotter.

Gruppen bestod ursprungligen av ordförandena i distriktsförbunden för orientering, segling och flygsport, och har nu utökats med deltagare från klättring och cykel. Till gruppen är en handläggare på RF-SISU Stockholm knuten. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera och utveckla friluftsidrotternas situation i Stockholms idrottsdistrikt.

Med friluftsidrotter menas idrotter som inte självklart har en fast anläggning, en hall eller en plan med målställning och målade linjer, utan som i huvudsak utövas på allmän mark, naturmark, vägar, på vatten eller i luften.

Efter en trevande start med probleminventering överst på agendan, har gruppens arbete tagit former. En av de första betydande arbetsuppgifterna var att medverka i länsstyrelsens framtagande av en friluftsstrategi. Vid dagens möte 22 oktober mötte vi länsstyrelsens nya handläggare och utbytte tankar om hur strategin, som nu är publicerad, kan komma att följas upp med konkreta handlingsplaner och åtgärder.

Flygsports deltagande i sådana här sammanhang är viktigt. Det är ett betydelsefullt sätt att sätta våra idrotter på kartan och verka för bättre villkor för våra föreningar och aktiva.

Av de frågor som vi från flygsport framhåller i gruppens arbete, finns de oklarheter som ofta uppkommer om idrott i olika former av reservat, samt hur våra spontana idrottsarenor i naturmark kan markeras på kommunala planeringskartor, så att man tar hänsyn till oss i planarbetet.

Vi besvarar gärna frågor om arbetet.

Publicerad: 2021-10-22

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se