Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund
Barkarbyfältet

Luftrum och LOK på "riktigt" styrelsemöte

Äntligen kunde styrelsen för Stockholms Flygsportförbund träffas "irl", och vi valde då klubbhuset på Barkarby Flygsportcenter som plats. Vi diskuterade luftrummet i Stockholm och stöd till föreningar för att rapportera LOK-aktiviteter.

Den viktigaste punkten på agendan då styrelsen träffades för ett fysiskt möte (alla börjar bli rätt trötta på videokonferenser) komplett med kaffe och äppelmunkar, var luftrummet i Stockholm.

Borde Bromma minska öppettiderna?

Som ingen kan ha missat går Bromma Flygplats på tomgång och blöder ekonomiskt, och flygplatsägaren Swedavia överväger att dra ned på kostnaderna eller rentav stänga flygplatsen (läs mer om frågan i tidigare artikel på denna webbplats) och vi ställer frågan hur detta kan påverka allmänflyg och flygsport i regionen. Är det verkligen rimligt att en flygplats utan trafik ska blockera ett så stort område som Bromma CTR?

Efter en lång diskussion var vi överens om att alla flygsportgrenar skulle vinna på kortare öppettider på Bromma. Kanske borde kontrollen stänga ned helt på lördagar och endast ha beredskap för att öppna vid behov. Om man tittar på tidtabellerna så begränsar sig flygrörelser med tidtabell under vardagar till en kort stund på morgonen och ett par timmar på eftermiddagen. Under nästan åtta timmar mellan 08:30 och 16:20, en hel arbetsdag, landar och startar bara ett enda flygplan (en Malmö-kärra som lika gärna skulle kunna använda Arlanda), och efter 18:10 finns ingen trafik alls i tidtabellen fast CTR är öppet ända till kl 22. På lördagarna finns bara en enda landning och en avgång, med en halvtimmes mellanrum på förmiddagen. Men hela kontrollen är C-luft ända till kl 18.

Styrelsen beslöt forska vidare i detta och genomföra en aktivitet. Uppdrag fördelades mellan ledamöterna. Vi tar gärna emot inspel från flygklubbarna i området hur NI ser på detta, och hur mer öppen luft i stockholmsregionen skulle påverka era möjligheter till bra verksamhet. Vi är medvetna om att åsikterna spretar – en del gillar att flyga i kontrollerad luft medan andra inte får. Men i vår styrelse som för dagen bestod av närvarande aktiva från motor-, konst-, modell- och skärmflyg är vi överens om att mer okontrollerad luft är bra för både allmänflyg och all flygsport.

LOK

Den andra stora frågan på styrelsemötet gällde LOK-stöd och ungdomsverksamhet. Alltför få flygklubbar tar möjligheten att rekrytera och behålla ungdomar i verksamheten, trots hållbara argument att detta är viktigt för överlevnad och legitimitet – alltså att flygsport anses lika relevant i samhällets ögon som övrig idrott och folkrörelseverksamhet (se tidigare artikel på denna webbplats). Svenska Flygsportförbundet tycker det här är så viktigt att uppmuntra, att ett nytt ekonomiskt stöd presenterats där föreningar som både rapporterar LOK-stöd och redovisar SISU-godkänd utbildning får 6 000 kr/år i stöd.

Man hör ofta skepis i flygklubbarna, där en del betonar svårigheterna i att rekrytera ungdomar och att behålla dem. Men det finns bra metoder. En är att rekrytera kompisgäng. Varför inte gräva där vi står och värva våra barn och deras kompisar? Det finns flera aktuella goda exempel på just detta, där nya unga aktiva blivit så engagerade att de tom. valt att bli funktionärer när de fått ett bra bemötande i föreningen. Det här ställer krav på att vi är 'moderna' och låter värdegrunden återspeglas i hur vi kommunicerar. Det kan ibland vara på sin plats att "sila snacket" lite i klubbstugorna.

Man kan även jobba med prova på-medlemmar. Tillfälliga medlemmar räknas också, det är ett helt godkänt och etablerat sätt att aktivera ungdomar i bidragssystemet. Och tänk nu på att det intressanta med det här är inte att kamma in några större summor i bidrag, utan att visa att vi engagerar ungdomar. Att bli en förening "med ungdomsverksamhet" är en oerhört kraftfull framgångsfaktor i all dialog med myndigheter eller offentliga markägare. Det ger en stark effekt när man påtalar att man är en sådan förening, och man får en helt annan möjlighet att hävda föreningens intressen.

Under höstens föreningsbesök kommer vi att stödja föreningarna i arbetet med ungdomsverksamhet och LOK-stödsrapportering. Det senare är tekniskt väldigt enkelt i idrottens stödsystem IdrottOnline.

Barbarby Flygsportcenter

Mötet hölls i gamla caféet på Barkarby, som en gång var centrum för stora Barkarby Flygklubb. Men platsen är räddat som flygsportcenter – just nu attackerat från tre håll av stora infrastrukturprojekt, men skyddat av reservat och ett helt nytt bemötande från markägaren Järfälla kommun vilket ger gott hopp om framtiden. Kvarvarande föreningar har kämpat i 15 år för att få vara kvar (läs tidigare artikel på denna webbplats) och de har nu nya lokaler i den finaste hangarlängan som bevarats tillsammans med klubbfik och EAA:s kontor. EAA höll f.ö. styrelsemöte samma kväll som vi, och det var väldigt tydligt att Barkarby fortfarande är en samlingsplats för flygsportare ur alla grenar.

Ett ymnigt regn förhindrade visningen vi hade tänkt oss för de i styrelsen som inte på länge, eller aldrig, varit på Barkarby. Men ett kort besök i ett av hangarfacken som håller på att renoveras han några med.

Publicerad: 2020-10-21

Senast uppdaterad: 2023-01-23

Författare: Björn Hårdstedt

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se