Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund
Granholmstoppen Igelbäcken Järvafältet

Lyckat möte om flygbacke

Granholmstoppen är en uppskattat flygställe för skärm-, häng- och modellsegelflyg. Men dess status som idrottplats har varit oklar trots att den byggts om för en halv miljon kr. Därför ordnades ett möte med staden 27 augusti för att reda ut saken.

Granholmstoppen byggdes om med ett stort bidrag från Idrottslyftet för över tio år sedan. Staden bidrog också, och upprustningen av backen sågs som en ersättning för den bebyggda Johannelundstoppen som historiskt var den kanske viktigaste nybörjarbacken i landet för skärm- och hängflyg.

Backen har skötts av de aktiva föreningarna (av vilka åtminstone en rapporterar LOK-stödsaktiviteter i en omfattning för att klassas som förening med ungdomsverksamhet) enligt kommunens skötselplan i över tio år. När backen var ombyggd 2010 var hela dess yta en naken jordsluttning, och allt som växer där nu har vuxit upp sedan dess. Att backen sköts gör den inte bara användbar som flygbacke, utan även som en tätortsnära plats för all möjlig idrott, rekreation och friluftsliv.

Men så plötsligt började det komma klagomål från kommunen. Stadens ansvariga betraktar plötsligt inte backen som en idrottsplats, och förmår inte uppskatta föreningarnas skötselåtgärder. Nån slags härdsmälta skedde när en björk som började bli farligt hög togs ned.

Därför har Stockholms Flygsportförbund genomfört en aktion som fick sin höjdpunkt i torsdags. Först sände vi en skrivelse på 11 sidor till staden där vi reder ut bakgrunden till backens roll som idrottsplats och hemställer att staden hittar sätt att fastställa dess status och ge idrottsföreningarna tydlig rådighet att sköta marken. Skrivelsen hittar du i vårt Dokumentarkiv. Skrivelsen mjukade upp stadens barska attityd, och det blev en bättre dialog med främst kommunekologen.

Därefter bestämde vi att träffas ute på plats under sensommaren, och då skulle alla berörda kommunala förvaltningar delta. Inför mötet var vi väl pålästa, och fick stöd av att RF-SISU Stockholms anläggningsexpert lovade delta. (RF-SISU Stockholm är det nya namnet på Stockholms Idrottsförbund, som 2008 beviljade bidraget till ombyggnationen av backen.)

Massor med flygare på plats

Och allra bäst, det blev flygvänligt väder varpå ett upprop gick ut till både skärm, häng och modell att komma och visa upp sig. Det hela blev mycket lyckat. Tjänstemän kom från gata, miljö och exploatering, samt från kyrkogård som på sikt ska ta över området när begravningsplatsen börjar byggas (den kommer inte att beröra flygbacken).

Vi tror att stadens tjänstemän, särskilt som de såg flygverksamheten i full gång, fick en ny syn på vilka vi är och vilken positiv roll våra aktiviteter har för området. Det är ingen tvekan om att det också "bet" att vi kunde berätta att den största aktiva föreningen i backen rapporterar LOK-stöd i en omfattning som gör att den klassas som förening med ungdomsverksamhet.

Vi fick beskriva vad vi behöver för att flygbacken ska fungera, och det uppstod över huvud taget inga problem eller konflikter i samtalen. Exakt hur staden löser frågan vet vi inte, om det blir med något planinstrument eller ett nyttjanderättsavtal med föreningarna eller liknande. Men nu kan vi i alla fall vara trygga i att staden ser att det är en aktiv idrottsplats och behandlar den som sådan.

Stort tack till alla skärm-, häng- och modellflygare som kom. Det gjorde vår position i samtalen oändligt mycket starkare att vi hade massor av aktiva på plats när staden besökte backen.

Publicerad: 2020-08-30

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Björn Hårdstedt

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se