Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund

Kompensationsstöd till segelflyg och fallskärm

Riksidrottsförbundet har nu beslutat vilka föreningar som beviljas kompensationsstöd inom ramen för regeringens stödpaket till idrottsrörelsen på 500 miljoner kr. Både i Stockholm och i övriga landet får fallskärm och segelflyg bra stöd.

Stödet är till för föreningar som har tappat biljett- eller deltagarintäkter pga. pandemirestriktionerna. Det är 368 idrottsföreningar som beviljats stöd i Stockholmsdistriktet. Summan som distriktets föreningar erhåller är totalt 20,6 miljoner kr.

Flygsport har inte drabbats lika hårt av pandemin och dess regler om möten och sammankomster som de större publiksporterna, men framför allt fallskärm har haft ett stort tapp. Stockholms Fallskärmsklubb har därför beviljats ett stöd på hela 169 000 kr. Dessutom har Stockholms Segelflygklubb beviljats stöd med 44 000 kr, bl.a. som en kompensation för en inställd tävling.

Totalt alltså 213 000 kr i stöd till Stockholms Flygsportklubbar (bägge med verksamheten förlagd utanför länets gränser, men det beror på andra saker). En bra anledning alltså att vara organiserad inom idrottsrörelsen.

Totalt i landet har 28 flygsportföreningar, huvudsakligen fallskärms- och segelflygklubbar, fått stöd med ett sammanlagt belopp om 2,42 miljoner kr, vilket motsvarar 0,53 procent av det totala stödet till föreningar. Fem flygsportföreningar har fått sina ansökningar avslagna. Det fanns i reglerna för stödet att skadan som föreningen lidit skulle uppgå till minst 25 000 kr.

Flygklubbarna som fått stöd är:

Feringe Segelflygklubb, Stockholms Segelflygklubb, Stockholms Fallskärmsklubb, Modellflygklubben Oskarshamnseskadern, Segelflygarna Uppsala Flygklubb, Skånska Gyrokopterklubben, Eskilstuna Flygklubb, Nyköpings Fallskärmsklubb, Linköpings Segelflygklubb, Linköpings Fallskärmsklubb, Smålands Fallskärmsklubb, Helsingborgs Flygklubb, Malmö Segelflygklubb, Halmstads Segelflygklubb, Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg, Herrljunga Flygklubb, Lidköpings Flygklubb, Karlskoga Modellflygklubb, Karlskoga Segelflygklubb, Karlskoga Motorflygklubb, Svenska Fallskärmsklubben Aros, Västerås Segelflygklubb, Västerdalarnas Flygklubb, Söderhamns Fallskärmsklubb, Sundsvalls Fallskärmsklubb, Östersunds Fallskärmsklubb, Umeå Fallskärmsklubb samt Älvsby Flygklubb.

RF har fördelat Regeringens stödpaket på 500 mkr enligt följande:

  • Specialidrottsförbunden erhåller totalt 35 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent (flygsport har ej sökt sådant stöd).
  • Specialidrottsdistriktsförbunden erhåller totalt 11 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent (flygsport har ej sökt sådant stöd).
  • Idrottsföreningar erhåller totalt 454 miljoner kronor vilket motsvarar 91 procent.

Fördelningen till föreningar fördelar sig i sin tur så här:

  • Idrottsföreningarna erhåller totalt 228 miljoner kronor vilket motsvarar 46 procent.
  • Stora enskilda evenemang som tex Stockholm Marathon, Partille cup erhåller totalt 44 miljoner kronor vilket motsvarar 9 procent.
  • Seriespel och slutspel i lagbollspelen och speedway erhåller totalt 182 miljoner kronor vilket motsvarar 36 procent.

Publicerad: 2020-06-22

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Björn Hårdstedt

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se