Gå till innehåll
Stockholms Flygsportförbund
Stockholms Flygsportförbund
LOK-stöd för flygsport

LOK-stöd – vårt "raison d'être"

Att rekrytera och behålla ungdomar i föreningen är inte bara en väg att trygga återväxten. Att rapportera LOK-stödsaktiviteter är en signal till omvärlden att föreningen har ungdomsverksamhet, att man är att räkna med.

Raison d'être är franska och betyder ungefär "skäl att (få) finnas". Den här artikeln förklarar vad LOK-stöd är, varför det är så viktigt att flygsportföreningar rapporterar LOK-stöd, och hur man gör det.

LOK-stöd är en av de viktigaste stödformerna för idrotten. LOK-stöd betyder "statligt lokalt aktivitetsstöd" och innebär i korthet att varje aktivitet en förening har med minst tre deltagare i ålder 7–25 år får ett ekonomiskt bidrag. Det är inte mycket pengar om man tittar till den enstaka aktiviteten – 7 kr per deltagare, 21 kr i ledarstöd och 5 kr i extra ledarstöd. Men när aktiviteterna rullar på kan det bli oerhörda belopp på årsbasis. KFUM Basket är en av kungarna av ungdomsidrott med nära 30 000 rapporterade gruppaktiviteter om året, en kvarts miljon deltagartillfällen och över 2,2 miljoner kronor utbetalt.

Landets samtliga flygsportföreningar rapporterar tillsammans bara drygt tolvhundra gruppaktiviteter 2019 (Borås Segelflygklubb är bäst i klassen med 134 aktiviteter), så för oss kan pengarna aldrig bli incitamentet. Vi kommer aldrig att bli miljonärer på LOK-stöd. Det är andra saker som gör att LOK-stödet är viktigt för oss.

LOK-stödsrapporten gör oss relevanta

Det faktum att en förening rapporterar LOK-stöd, även om det bara är några få aktiviteter, gör att föreningen klassas som en förening med ungdomsverksamhet. Det är ett "Sesam öppna dig" för att få något gjort i kontakt med kommun, region och andra offentliga aktörer.

Det är nämligen så här, att så fort man har med en kommun eller region att göra, i något ärende som gäller en förenings villkor – det kan gälla en idrottsanläggning, i vårt fall ett flygfält eller flygställe, en lokal, en ansökan om bidrag till något, ett tillstånd att använda mark, vad som helst – så kommer oundvikligen frågan: "Har ni ungdomsverksamhet?". Det beror på att idrotten har ett uppdrag att sysselsätta ungdomar. Det är därför som idrottsföreningar får pengar. Även om din förening inte upplever att den får pengar, så kommer det pengar till ert idrottsförbund från staten som möjliggör allt från elitstöd till anläggningsbidrag till att förbundet betalar er resa till årsstämman eller har råd att erbjuda vissa tjänster.

Inga ungdomar = ingen talan

Om det inte finns ungdomar i en idrott så blir den idrotten i samhällets ögon en vuxenverksamhet som det inte finns anledning att stödja. "Fine", kanske någon säger, "vi bekostar våra flygfarkoster själva". Men ni ska ha någonstans att starta och landa, ni ska köpa, hyra eller få tillstånd att använda mark. Ni kanske behöver omgivningens tålamod med buller, att ni påstås skrämma djur eller andra upplevda störningar. Och om samhället på något sätt är inblandat, det gäller troligen även näringslivet, så blir det så väldigt mycket enklare om man kan säga att "Ja, vi har en ungdomsverksamhet, och vi har ambitionen att utöka den". Utan ungdomsverksamhet blir ni jämställda med vilken kommersiell aktör som helst.

Dessutom är mångfald roligt. Fler ungdomar och jämnare könsfördelning gör allt föreningsliv roligare. Förutom att det ger föreningen och idrottsgrenen en möjlighet att på lång sikt överleva.

Kom igång med LOK-stöd – en introduktion

Det här är ingen manual i att rekrytera ungdomar. Men det är en manual i att rapportera de ungdomsaktiviteter ni har. Och återigen: EN aktivitet är hundra gånger bättre än noll aktiviteter. Och EN aktivitet med ungdomar bör varje förening värd namnet kunna få ihop. Det kan vara en prova på-dag eller att någon bjudit ut sina barn och några kamrater, eller att ni faktiskt har unga medlemmar i klubben.

Om man sedan vill höja ribban ett snäpp, så är tio aktiviteter per år i en förening en magisk gräns som påverkar hur mycket anslag Flygsportförbundet får av idrottens gemensamma kaka och kan skicka ut i flygverksamheterna. Just do it!

Några saker måste man förbereda i idrottsrörelsens stödsystem IdrottOnline.

1. Ta kontroll över er IdrottOnline-sida

Varje förening har en webbsida i IdrottOnline. Den innehåller enkla verktyg för att hålla en bra webbplats för föreningen, som många använder, även idrottsförbund. Den webbsida du just nu läser är skapad i IdrottOnline.

Bakom webbsidan gömmer sig de administrativa verktyg som man bl.a. söker LOK-stöd med. Om ni inte vet var er förenings sida finns kan du söka här:
https://www.rf.se/omriksidrottsforbundet/hittainomidrottsrorelsen/ Länk till annan webbplats.

Om ni saknar inlogg till sidan, kontakta IdrottOnlines support: https://support.idrottonline.se/support/home Länk till annan webbplats.

IdrottOnline fick i början kritik för att vara segt och icke-intuitivt, men nu fungerar det i huvudsak väldigt bra.

2. Håll medlemsregistret aktuellt

För löpande in nya medlemmar i IdrottOnlines medlemsregister, och ta bort de som lämnat föreningen. Det går på några sekunder, med personnumret kommer namn och adress upp automatiskt eftersom registret är kopplat till fokbokföringen. Lägg till epostadress och telefon om de inte redan finns (personen kan redan vara registrerad i en annan idrott)

3. Utse en ansvarig för LOK-stödsrapportering

Det är inget jobbigt uppdrag. Det tar fem-tio minuter att rapportera en aktivitet. Om man har många aktiviteter kan det göras av de verksamhetsansvariga i fält via en app. Hur man gör återkommer vi till längre ned,

4. Skapa en kalender i föreningens Aktivitets-modul

Föreningen kan ha en eller flera kalendrar. Stora föreningar i lagsporter kanske har en kalender per lag, men en liten förening nöjer sig med en (se exempel nedan).


När det så är skarpt läge, då man har en aktivitet med tillräckligt många ungdomar, så gäller det att inte missa tillfället.

1. Ta personnummer av nya deltagare

De som redan är medlemmar finns i registret, men besökare behöver ni kunna registrera med personnummer. Förklara att prova på-medlemskap krävs för försäkringsändamål.

2. Registrera tillfälliga besökare som prova på-medlemmar

Samma sak här, in med personnumret bara om det är första gången (om personen redan är registrerad i föreningen som prova på-medlem behövs inte detta steg), och så swish så kommer nam och adress upp och det är bara att spara.

3. Skapa en aktivitet

Ge aktiviteten ett namn och en plats. Välj typ, ofta passar "Träning" bra. Sedan lägger ni till deltagarna och kryssar i vilka som var ledare. Det gör man enkelt genom att skriva en del av personens namn i personfältet (t.ex. "ros") och sedan välja bland de träffar som kommer upp (t.ex. Lars Rosén eller Rosita Koskinen). Lägg till namnen du har valt med knappen till höger (man kan samla upp ett antal namn i fönstret eller lägga till dem ett och ett).

Nedan visas IdrottOnline:s verktygsgränssnitt i fliken Aktiviteter. Vi har hämtat en översikt över de aktiviteter med ungdomsaktiviteter som föreningen hållit under året (övriga aktiviteter finns det i allmänhet inga skäl för en liten förening att registrera i IdrottOnline).

LOK-stöd i IdrottOnline

Som alltid med nya verktyg kan man behöva vänja sig och komma ihåg rutinerna, och ibland kan det bli någon svordom när man "gör fel". Men på det hela taget funkar IdrottOnline numera riktigt bra för föreningsanvändaren.

4. Ansök om LOK-stöd

När aktiviteten är sparad och närvarorapporterad (=slutrapporterad) ligger den sparad. Halvårsvis ska aktiviteterna sedan rapporteras i LOK-stödsmodulen. Det är superenkelt, bara man inte glömmer bort det. Man måste in i modulen LOK och göra en ansökan om bidrag, det räcker inte att spara och närvarorapportera aktiviteterna. Ansökan görs halvårsvis, och rapportperioderna brukar vara ungefär från april till augusti för vårterminen och oktober till februari för höstterminen.

OBS: Det kan alltså vara så att om du skapar en aktivitet tidigt på halvåret, så har rapporteringen inte öppnat ännu, då får man ha lite tålamod. När rapporteringen väl öppnat kan man uppdatera sin ansökan löpande under perioden.

Be gärna om hjälp

Vi finns till er hjälp när ni vill komma igång med detta och kanske är lite vilsna. IdrottOnline:s support är hjälpsam, men deras skrivna manualer är lite yxiga. Vi på Stockholms Flygsportförbund ger gärna våra medlemsföreningar personlig service för att komma igång med LOK-stödsrapporteringen. Hör av er på mejl eller telefon så ordnar vi ett möte.

Det handlar om flygsportens överlevnad.

Publicerad: 2020-03-26

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Författare: Björn Hårdstedt

Postadress

Stockholms Flygsportförbund


Fakturaadress

Stockholms Flygsportförbund

Kontakta oss

+46 706682720
stockholm@flygsport.se