Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Gott exempel på jullovsaktivitet i Dalarna

En heldag på jullovet för barn mellan 9-15 år där det gavs möjlighet att prova på vår fina sport modellflyg har RFK Viggen i Borlänge arrangerat.

RFK Viggen i Bolänge deltog under hösten 2021 i flygsports föreningsworkshopar och valde att göra en satsning inom Barn & Ungdom.
De beviljades ett bidrag på 5 000 kr.

Ordförande Sven Petter Carlberg tycker satsningen under jullovet har varit mycket bra.
-Vi ordnade en heldag på jullovet för barn mellan 9-15 år där det gavs möjlighet att prova på vår fina hobby. Grundläggande flygteori, prova flygsimulator och möjlighet att flyga dubbelkommmado. Vi höll till i en inomhushall för fotboll. Vi köpte in modeller, både radiostyrda och kastflygplan.

Publicerad: 2022-01-14

Senast uppdaterad: 2022-10-06

Författare: Kjell Folkesson