Gå till innehåll
Svenska Flygsportförbundet
Svenska Flygsportförbundet

Rookieprojekt för att underlätta för er att rekrytera unga

För att underlätta rekryteringen av barn och unga har FAI ihop med modellflyget tagit fram Rookieprojektet. Per Findahl, tävlingspilot samt svensk Rookie expert, förklarar här mer.

CIAM är modellflygets kommission inom FAI. Vid sidan om alla tävlingsgrenar har vi även en arbetsgrupp för utbildning. Undertecknad är just nu ansvarig för utbildningsgruppen inom CIAM. Under diskussioner har det framkommit att vi kanske inte gör nog inom CIAM och faktiskt inom hela FAI för att aktivera våra yngsta tänkbara piloter. Med bakgrund av detta så har Rookie projektet vuxit fram under en ganska lång tid.

Vad är då Rookie projektet?

Jag själv och Vincent Merlijn från Nederländerna (Vincent är tidigare Världsmästare i F3K och är fortfarande aktiv tävlingspilot. Han har också grundat företaget Wooden shoe avaiation toys som producerar diverse byggsatser, mest inriktade för nybörjare) har varit mest aktiva i arbetet med projektet, men också med support från CIAM Education S/C, CIAM Bureau, FAI:s Generalsekreterare samt med FAI:s kansli i Lausanne.

Rookieprojektet kan ses i två delar. I den första delen har vi skapat förutsättningar för vem som helst (privatperson, skola, klubb osv) att genomföra ett projekt med yngre barn, enskilt eller i grupp. Det finns färdiga koncept med workshops och beskrivningar där den intresserade för att lätt kunna komma igång genom att följa ett utprovat arbetssätt där man snabbt bygger ihop en modell och sedan flyger den. Vi har dessutom raggat upp ett 20-tal ”Rookie experter” spridda över världen som man kan vända sig till om man har några frågor eller problem i anslutning till ett projekt.

Modellen är en enkel friflygande modell med elmotor som flyger förbluffande bra. Kraften kommer från en kondensator som driver en liten elektrisk motor. Kondensatorn laddas enkelt under en halvminut med en separat laddare. Man kan med fördel flyga modellen både inomhus och utomhus.

Under utprovningen av modellen har jag själv genomfört projekt på skolan där jag arbetar. Jag har gjort liknande projekt tidigare med andra typer av modeller. Det jag kan se som fördelar med just den typ av modell vi använt i Rookieprojektet är att den är relativt lätt att bygga, den är näst intill oförstörbar, den flyger förvånansvärt bra trots sin storlek och det krävs ingen egentlig styrka för att flyga den. Allt detta sammantagit gör att det blir lätt att få till steg två i vårt projekt.

Steg två är en posttävling där man enkelt mailar in varje ung pilots längsta tid. Utifrån det jag ovan beskrev som fördelar med modellen så blir denna posttävling oftast mycket jämn och det är som sagt inte någon fördel att vara stark, lång, kille eller tjej. Alla tävlar på samma nivå. Man kan rapportera in så många tider man vill, den längsta ligget till grund för resultatet på vår slutliga lista. Efter varje säsong så kommer de främsta på listan att få diplom och priser.

Devisen har under framtagandet av projektet varit att det ska vara KUL. Vi har alltså inte fokuserat mest på att ta fram en ny tävlingsklass, huvudvikten har hela tiden legat på att de nya piloterna ska få en bra första upplevelse med flyg när de är med i projektet. Det ska ge en bra och rolig bild av vad flygsport kan innebära och naturligtvis också de en första positiv kontakt med FAI.

Jag hoppas att fler i Sverige är intresserade att dra igång projekt i klubben eller på någon skola. Kan vi få till flera projekt kan det bli en bra grund att bygga vidare på projekt som så småningom kan aktivera fler unga tävlingspiloter. Jag ser det inte som nödvändigt att dessa piloter blir modellflygare, de kan säkert lockas av andra grenar inom flygsporten. För att få till ett projekt som håller i längden krävs alltid ”En kritisk massa” av piloter för att intresset ska bibehållas. Med det menar jag att det är lätt att genomföra enskilda projekt men de dör ofta ut efter en stund. Kan man få till projekt på flera ställen samtidigt finns en grund att sedan få dessa unga piloter att träffas och då även få den sociala biten som är så viktig för att bygga vidare så att piloten stannar inom sporten. Min stora förhoppning är att just vårt Rookieprojekt kan bidra till detta.

Lycka till för alla som tänker ta sig an ett projekt!

Länkar

Publicerad: 2021-11-25

Senast uppdaterad: 2023-01-03

Författare: Kjell Folkesson

Postadress

Svenska Flygsportförbundet
Kivra: 802014-7164
106 31
Stockholm

Ekonomi

Bankgiro 5750-0100
Swish 1230081091

Svenska flygsportsförbundet logotyp